Hvem kan be om medlemskap i Fagrådet?
Tiltak, virksomheter, avdelinger og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. Medlemmer i Fagrådet består av avdelinger innen spesialisthelsetjenesten, kommuner, organisasjoner, stiftelser, forsknings- og undervisningsinstitusjon og helseforetak.

Fagrådet har 136 medlemmer som representerer mer enn 200 virksomheter landet over.

Et samlet rusfelt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker

Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som skal være prioriterte oppgaver og holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Økonomiske fordeler
I tillegg kommer økonomiske fordeler ved blant annet reduserte priser på møteplassene vi arrangerer årlig
- Rusfeltets Fagkonferanse
- Ruspolitisk arena
- Høringskonferanser

Medlemmer kan søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom oss.

Som medlem får du også tilbud om å delta på Fagrådets årlige studietur.

Du kan søke på vår stipendordning
Du får anledning til å annonsere ledige stillinger og aktiviteter i din virksomhet gratis på rusfeltet.no  Fagrådets nettside er godt besøkt med over 15 000 klikk hver måned.

Fagrådets styre består av aktører som er valgt fra ulike deler av rusfeltet og satt til å gjennomføre Fagrådets arbeidsplan som vedtas på årsmøtet.

Ja, vi ønsker å vite mer om medlemskap i Fagrådet 
Ja, vi ønsker å bli medlem i Fagrådet