Årets pris går til Arild Knutsen, leder av FHN - Foreningen Human Narkotikapolitikk, og Kenneth Arctander Johansen, leder av RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. 

Kriteriene for prisen er: en eller flere personer som over tid eller i en enkeltsak, har gjort seg bemerket for godt ruspolitisk arbeid.

Hva som er ruspolitisk og hva som er rusfaglig er det mange som lurer på. Og i noen tilfeller kan det være vanskelig å si hva som er politikk og hva som er fag. Særlig i år må vi få understreke at årets prisvinner opererer på begge arenaer. 

Vinnerne bruker sosiale medier svært aktivt, mange vi hevde at de er tilgjengelige 24/7. Det finnes flere likhetstegn mellom prisvinnerne, men vi ønsker å hylle dem hver for seg.

Arild Knutsen - begrunnelse

Arild Knutsen stiftet organisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk i 2006 og har vært leder i hele perioden. Arilds engasjement for de rusavhengige er ubestridt og han har et sterkt tålmodighets- og utholdenhetstalent i møte med motstand og motbør for sine synspunkter. 

Han er et forbilde i å ofte ta utgangspunkt i menneskerettighetene når han diskuterer måten samfunnet behandler mennesker som bruker illegale rusmidler. Mer enn én gang har han vist hvordan samfunnets reaksjoner er i strid med nettopp menneskerettighetene.

FHN har arbeidet mye med skadereduksjon både på holdningssiden, men også praktisk gjennom å dele ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr. De var tidlig ute med informasjon om at å kun dele ut rene sprøyter ikke er tilstrekkelig hvis en ønsker å forebygge smitte. Da må det deles ut komplett brukerutstyr!

Arild blir historisk i dag fordi han er den første som har mottatt både Fagrådets rusfaglige og ruspolitiske pris. I 2014 fikk Arild den rusfaglige prisen hvor hovedbegrunnelsen var nettopp det omfattende skadereduserende arbeidet.

Det er ingen hemmelighet at 2014 ikke var i Arilds beste periode, men det viser igjen hvor vanskelig rusavhengighet er - og ikke minst hvilken innsats han har gjort for å komme tilbake.

Arild har argumentert for avkriminalisering og regulering fra han engasjerte seg i ruspolitikk, hvilket også er dokumentert i boken "Fra forbud til fornuft. Kampen for en ny narkotikapolitikk", som kom ut i 2017. 

Arild er videre den eneste Fagrådet kjenner som har fått en politiker til å innrømme at han tok feil. Det var selveste helseminister Bent Høie som under et arrangement i Wien i forbindelse med FN narkotikakommisjon sa: "Jeg tok feil Arild – du hadde rett".

Så det er med stor glede vi utdeler Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2020 til Arild Knutsen for hans langvarige arbeid for å bedre situasjonen for alle dem som bruker illegale rusmidler.

Dette er en svært hyggelig anerkjennelse å få fra den viktigste organisasjonen på rusfeltet. Jeg er så stolt over å være en del av dette fellesskapet!
Arild Knutsen

Kenneth Arctander Johansen - begrunnelse

Kenneth Arctander Johansen startet sitt ruspolitiske virke med kampen for Phoenix Haga etter at de mistet sin avtale med Helse Sør-Øst i 2013. Samme år ble han informasjonsansvarlig i RIO, før han fra i år ble daglig leder av RIO. Han har bidratt til å gjøre RIO til en medlemsorganisasjon og skiftet navn på organisasjonen. Det skal sies at alt dette ikke har skjedd uten intern uenighet.

Kenneth har gjennom de siste årene fått en sterk stemme og markert seg på rusfeltet. Det siste året er det særlig i kampen for avkriminalisering han har markert seg kraftig. Vi har tidligere omtalt han som «rusreformens førsteforsvarer».

Kenneth har et stort talent i å etablere nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og gjennom disse - fremme RIOs saker. Han har vært, og er deltaker i mange ulike fora som brukerrepresentant og ressursperson. Han er blant annet en drivkraft i et samarbeidsprosjekt som RIO har i Russland.

Kenneth er utdannet sosionom (sosialt arbeid), med mastergrad og er i full gang med doktorgrad. Han er en effektiv skribent og har skrevet flere fagartikler, bidratt i bøker og ikke minst skrevet mange kronikker og svar på kronikker.

Arbeidet med å framsnakke rusreformen har vært en hovedsak i 2020 sammen med det RIO kaller "integrert ettervern". En klar seier for RIO var da et Stortingsflertall gikk inn for dette. Kampen er imidlertid ikke ferdig siden regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak. På samme måte som med rusreformen, at ikke alle fagfolk og politikere enig med Kenneth og RIO, i behovet for integrert ettervern.

Kenneths utrettelige engasjement og innsats på rusfeltet de siste årene er ubestridt og det er en glede for oss å overrekke Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2020 til Kenneth Arctander Johansen.

Det er så godt å bli sett! Personlig setter jeg stor pris på denne anerkjennelsen. Det er så fint å stå her skulder ved skulder. Vi er brukerstemmer, men brukerstemmen er større enn oss. 
Kenneth Arctander Johansen

En stor anerkjennelse

Foruten heder og ære får prisvinnerne glasskunstverk av Aino Jensen. Prisene ble delt ut av styreleder i Fagrådet Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Vi gratulerer Arild Knutsen og Kenneth Arctander Johansen med prisen og ser fram til et fortsatt langt politisk virke til stor glede for rusfeltet.

Prisens historie

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt. Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Det er Fagrådets styre, oppnevnt av årsmøtet, som velger blant innsendte forslag.

Tidligere prisvinnere:
2019: Erlend Horn
2018: Bent Høie
2017: Petter Nyquist
2016: Astrid Renland
2015: Thorvald Stoltenberg
2014: Erna Solberg
2013: Laila Dåvøy