Under festmiddagen på Fagrådets Nasjonale rusfagkonferanse 22. september ble seniorrådgiver, forsker og phd kandidat Gabrielle Welle-Strand fra Helsedirektoratet/SERAF og overlege Egil Nordlie fra Borgestadklinikken tildelt Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Begge to har arbeidet lenge i rusfeltet som leger og i begrunnelsen heter det at begge er gode representanter for den viktige statusendringen i rusfeltet i 2015, ny legespesialitet i rusmedisin. Dette uten at de ennå er blitt godkjent som russpesialitet. Begge har levert mye fagstoff, artikler og forskning på rusfeltet. De har arbeidet med mye samme problematikk men med et svært ulikt utgangspunkt. Det viser bredden i rusfeltet og at uenighet kan være en styrke for fagutvikling.

Gabrielle Welle-Strand har vært sentral i utviklingen av den nye legespesialiteten som seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har tidligere arbeidet akuttseksjon, i LAR og ved Oslo universitetssykehus. Gabrielle var også i 4 år, 1997-2001, styremedlem i Fagrådet.

Egil Nordlie er overlege ved Borgestadklinikken i Skien hvor han har vært i 37 år og med 3 år på Framnes feiret han nettopp 40 år som lege i rusfeltet. På Borgestadklinikken har han i tillegg til å være overlege vært ass klinikksjef i en periode.