Fagrådet opprettet prisen i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt godt ruspolitisk arbeid. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt.

Laila Dåvøy var den første som vant prisen for sin mangeårige innsats for rusfeltet.