Fagrådet var bekymret for at ruspolitikken ble borte i valgkampen. Men daværende statsministerkandidat Solberg, godt hjulpet av daværende helsepolitisk talsmann Bent Høie, holdt fokus på ruspolitikk og rusavhengiges vilkår gjennom hele valgkampen.

Det ble trukket frem at hennes sentrale rolle i pressekonferansen to dager før valget  hvor hun sammen med partilederne fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjorde rus til sak 1 for en ny regjering. Etter at hun ble statsminister har regjeringen fortsatt med å prioritere rusfeltet og lytte til signaler. Dette gjentok hun valgnatten når hun gikk til Stortinget for partilederdebatt om valgresultatet. Utnevningen av Bent Høie som Helse- og omsorgsminister visste at hun mente alvor. Regjeringen har igjen øremerket midler til tiltaksarbeid i kommunene, gjeninnført den gylne regel om større vekst i rus og psykiatri enn somatikk og  255 millioner til styrking av rehabilitering, psykiatri og rus samt videreførte forslaget om kjøp av 200 nye behandlingsplasser i ideelle virksomheter

Det er ikke ofte en politiker blir satt pris på på denne måten sa Solberg og prisen forplikter og skaper forventninger sa Erna Solberg i sin takketale, men visste også god innsikt og forståelse for rusfeltet generelt og om rusmiddelavhengige og deres familier. Hun gav også tidligere Helseminister Ansgar Gabrielsen mye av æren for at Høyre i dag har fokus på rusfeltet.

Fagrådets leder gav uttrykk for at rusfeltet venter i spenning på en Opptrappingsplan for rusfeltet og var klar på at Fagrådet stiller sin brede medlemsmasse til disposisjonen i det videre arbeidet