En svært overrasket og glad Astrid Renland takket varmt for utmerkelsen. Astrid Renland har vært redaktør for Rus & Samfunn siden 2008. Hun fikk tildelt prisen for å ha holdt den ruspolitiske diskusjonen oppe i mange år, for å være en tydelig og kritisk røst, en kultur- og fellesskapsbygger og en kilde til kunnskap. For å ha meningers mot og evne til å utfordre.

Astrid arbeider, i tillegg til redaktør for Rus & Samfunn, også for PION – prostituertes interesseorganisasjon, der hun er byråkrat og har det administrative ansvaret for organisasjonens arbeid for at sexarbeidere av alle kjønn skal sikres rettigheter og politisk medbestemmelsesrett.