TV- programmene som Nyquist har skapt de siste årene, har vært en sterk bidragsyter til ruspolitisk debatt. Med sitt engasjement, sin varme og likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke kunnskapen om avhengighet og motivert mange, til å møte folk med rusproblemer og deres pårørende, med et mer åpent sinn. Programmene har skapt et større rom for å diskutere samfunnets reaksjoner på avhengighet. Hjelp framfor straff har blitt grundig diskutert i de fleste politiske partier denne våren.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller at møtet med deltakerne i programmet, Fra gata til Nordkapp, har bidratt til at han endret syn og går inn for en nedkriminalisering. Mange har vært aktive for å fremme denne debatten, men Fagrådet mener at Nyquist har gjort argumentene for å hjelpe, til allemannseie. Han har også turt å utfordre de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid.

Petter Uteligger har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata. – Mangelen på overskudd til å ta tak og endre livet. Han har også gitt fortvilelsen og maktesløsheten hos pårørende et ansikt.

Norge er en rettsstat der mange holdninger og “sannheter” har rot i hva som er rett/lovlig og galt/ulovlig. Programmene til Petter Nyquist sår tvil om disse “sannhetene”, og gir refleksjon og respekt. Det som var svart – hvitt får andre fargenyanser og folk ser betydningen av verdier og verdighet, – at folk er folk.

Det er både til sorg og glede at mennesker lar seg overraske over sterke vennskapsbånd i rusmiljø, – over raushet, humor og klokskap. Glede fordi folk endelig oppdager det, sorg fordi vi fortsatt beskytter oss med forklaringer om at “de hjemløse og narkomane” ikke er som oss.

Styret i Fagrådet mottok mange sterke forslag til vinnere, men samlet seg etter en god diskusjon rundt Petter Nyquist. Prisen ble delt ut under ruspolitisk seminar 12. mai i Oslo.

Nyquist har tidligere høstet ære ved blant annet å vinne Kirkens Bymisjons Brosteinpris og er nominert til helgens Gullruten.