Fra 1989 var hovedinteressen arbeid med rusproblematikk, og Schillinger begynte ved sosialmedisinsk poliklinikk i Askim og Moss.

Arild spesialiserte seg i psykiatri. Han er den ledende rusmedisineren ved Sykehuset i Østfold, og med sin uvanlig store arbeidskapasitet har han i perioder også fungert som tilsynslege og medisinskfaglig ressurs i mange private behandlingsinstitusjoner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innenfor fagfeltet ADHD er han også en internasjonal kapasitet, med flere publikasjoner i anerkjente tidsskrifter og medlem av International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA).

Han bidrar sjenerøst med veiledning og råd til kolleger i daglige kliniske problemstillinger – alltid tilgjengelig på telefon, også for pasienter.

Arild er en klok lege som har preget fagutvikling og pasientbehandling både lokalt, men også nasjonalt som en ressurs for offentlige helsemyndigheter. Han har vært medlem i utallige arbeidsgrupper som utarbeidet diverse veiledere og retningslinjer, som ROP-retningslinjene og Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD. Arild er kunnskapsrik og bidrar med stor faglig tyngde, han er perfeksjonist og faglig nysgjerrig. Av tidligere anerkjennelse via priser fikk han meget fortjent Godt gjort-prisen fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus- og psykiatri i 2009.