Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin Guri Spilhaug har i flere tiår arbeidet utrettelig for å løfte rus og avhengighet som fag.

Spilhaug har gjennom sitt lange virke hatt arbeidsforhold i hele bredden av rusfeltet;  innenfor kommunale tjenester, i spesialisthelsetjenesten, i ideell virksomhet, i byråkratiet, i fagforening og innenfor forskning/kompetanseutvikling. Guri Spilhaug har også vært styremedlem i Rusfeltets hovedorganisasjon fra 2002 til 2004.

Takk! Dette er helt overveldende. At jeg får denne av dere, mine egne - mine samarbeidspartnere. Dere er en del av denne prisen. Jeg burde være ydmyk, men det er ikke helt meg - fordi vi har gått i landskapet sammen. Dere er gode og nære kollegaer. Støtt hverandre, vær gode med hverandre og gi hverandre gode råd. 
Guri Spilhaug

Guri Spilhaug - russpesialitetens mor

Et av grepene som er gjort for å bidra til rusfeltets anseelse er opprettelsen av en spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. Det var en lang og krevende prosess der Spilhaug spilte en helt sentral rolle før regjeringen i 2012 besluttet å opprette  spesialiteten. En slik spesialitet er en anerkjennelse av rusfaget og en måte å likestille TSB med somatikk og psykisk helsevern.

I dag er det mer enn 150 godkjente spesialister og over hundre leger i gang med utdanningsløpet for å bli framtidens rusmedisinere. Dette bidrar til økt tverrfaglighet og ikke minst økt kvalitet. 

Store lederkvaliteter

Guri Spilhaug har i 12 år ledet Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin i legeforeningen. 

Hun har arbeidet som leder og byråkrat i Helse Sør-Øst og i Helsedirektoratet. Hun har stått på for utvikling av rusfeltet og bidratt til modernisering. Hun har blant annet lagt mange av premissene for "basistjenestene" i TSB, i Helseforetakene. 

De siste årene har hun ledet Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Under hennes ledelse har NK TSB videreutviklet TSB-skolen, Kartet over TSB i Norge, TSB-lederressursen og nasjonalt nettverk for ledere i TSB.

Guri går av som leder ved NK TSB 1. desember og blir pensjonist. Det siste året har det vært en viktig og stor oppgave å sikre videre drift av NK TSB. Det har hun delvis klart ved at tjenesten videreføres i et nytt senter.

Sloss for kvinner i LAR

I sin karriere som lege har hun bidratt til, og sloss for, at pasienter i rusfeltet får den helsehjelpen de har krav på og behov for.

Flere vi har snakket med har trukket frem hennes tydelige standpunkt for at kvinner i LAR skal ha samme rettigheter som alle andre – også når det gjelder privatliv og selvbestemmelse rundt graviditet og prevensjon.

Prisen er, foruten heder og ære fra et samlet rusfelt, et silketrykk av kunstneren Sverre Bjertnæs "Kvinnen i døren". Sverre Bjertnæs er en svært anerkjent kunstner som tidligere har stått frem med et alkoholproblem.