Kjell Dalan var med å utvikle Nordlandsklinikkens  tilbud i Narvik gjennom flere tiår og bistod også i oppbyggingen av Finnmarksklinikken i Karasjok.  Hoveddelen av hans virksomhet har vært knyttet til arbeid i Nord Norge, men han har også deltatt nasjonalt og internasjonalt.