Ekteparet Hansen var to av initiativtakerne til oppstart av Solliakollektivet i 1970. Kollektivets arbeidsform og ideologi gikk på tvers av den tradisjonelle tenkning når det gjaldt behandling av rusmiddelmisbrukere. De fikk prisen for en utrettelig innsats på rusfeltet i nærmere 30 år.