Begge får prisen for et langt og godt rusfaglig og rusrelatert arbeid og for i løpet av 2001 å ha stått i fremste rekke når det gjelder å synliggjøre ulike utfordringer i feltet.

Inger Granby som en av drivkreftene bak "Det nytter festivalen" på Lillehammer. Liv Jessen med utprøving av sprøyterom for rusmiddelavhengige brukere.