Ulf Jansen får prisen for sitt mangeårige engasjement og store innsats innen rusfeltet. Særlig for hans arbeid knyttet til å bygge opp og utvikle Tyrilistiftelsen til en av landets største virksomheter innen behandling og rehabilitering av rusmiddelavhengige og rusmiddelskadde.