Arne Klyve får prisen for sitt arbeid med forebyggende strategier, kompetanseformidling og mange publikasjoner innen feltet.