Edle får prisen for at hun gjennom mange år har bidratt med viktig forskning på rusfeltet. Hun har også vært en viktig formidler av kunnskap basert på egen og andres forskning, og aktivt deltatt i den rusfaglige debatten nasjonalt og internasjonalt.