Prisens begrunnelse Marius Sjømæling var “mors lille kriger” – som holdt tett om rus og slåsskamper. De siste ti årene har han vært kriger for barn og unge som vokser opp i lignende situasjoner som han selv gjorde.  Han pleier å snakke om kjærlighetens soldater. Krigen handler ikke om å få makt, men om å få kjærlighet.

Marius Sjømæling har gjort et uvurderlig arbeid gjennom å etablere organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) som siden 2009 har vært en modig og nytenkende organisasjon for alle dem som har foreldre eller andre nære, som har eller har hatt et rusproblem. BAR gir en stemme til, og er en stemme for, barn av rusmisbrukere i det offentlige rom. Marius har stor kapasitet, iver og optimisme. Han har et sterkt og smittende engasjement som har bidratt til å åpne mange lukkede dører og – som ikke minst har skapt større debatt og kunnskapstørst om barn som pårørende. Marius Sjømæling har etablert en organisasjon som per i dag har nær fem årsverk, og som er i stadig utvikling. I 2018 ble antall frivillige i BaRsnakk nærmest fordoblet, antallet skolerte brukerrepresentanter ble stabilisert nasjonalt, BAR testet ut flere små stillinger spredt på Østlandet, og inntektene gjennom gaver og donasjoner var større enn noen gang. Han er opptatt av å løfte fram teamarbeidet i BAR og understreker i alle sammenhenger viktigheten av samholdet og teamfølelsen i organisasjonen.

BAR en organisasjon som henvender seg til barn gjennom ulike sosiale medier og ikke minst gir BaRchat god hjelp og veiledning til barn som lever hos foreldre som ruser seg. Årets prisvinner har en viktig stemme i rusfeltet og er en ressursperson innenfor arbeidet med barn som pårørende. Han sitter i utallige brukerråd og utvalg. Styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen delte ut prisen under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse 9. oktober. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott trykk “Butterfly” av kunstneren Orion Righard.