Det er bare noen få dager siden vårt uavhengige magasin Rus&Samfunn publiserte en sak om Solliakollektivet som fortalte at de må legge ned store deler av virksomheten, inkludert selve Solliagården. Både Solliakollektivet og Kvinnekollektivet Arken er blant våre 155 medlemsvirksomheter.   

Frykter å måtte stenge dørene

Denne helga forteller NRK at landets eneste ideelle rusbehandlingstilbud, som bare er for kvinner, frykter at de må stenge dørene. Arken har ti døgnbehandlingsplasser, som kvinner i hele landet kan søke seg til. Wilhelmsen sier til NRK at hun er både lei seg, frustrert og indignert.

– Vi er rystet og forbannet over det samlede kuttet som gjøres på Arbeiderpartiets vakt, sier Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Rusfeltets hovedorganisasjon, til NRK.

I likhet med Solliakollektivet peker Arken på at det er de nye kravene i anbudsutlysningen som rammer dem sammen med flere mindre, ideelle aktører i rusfeltet. Dette er noe vi i Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) har pekt på i flere nettsaker den siste tiden.

Et angrep på de svakeste

Opposisjonen med Høyre-leder Erna Solberg i spissen, deler Skoftedalens syn når det gjelder regjeringens ruspolitikk. Til NRK sier hun at det er «et angrep på de aller svakeste i samfunnet».

- Tid i rusbehandling er ikke prioritert forsket på. Nå straffes pasientene og deres familier for dette enda en gang. Pårørendeorganisasjoner i vårt nettverk
beskriver stor uro blant familiemedlemmer som frykter økt omsorgsbyrde.

Jan Gunnar Skoftedalen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet er, ikke overraskende, helt uenig med Erna Solberg. Kjerkol peker på kortere kortere ventetid for å få behandling, og at sykehusene jobber med å gi pasientene høyere kvalitet på behandlingstilbudene. RHO mener at rusbehandling har vært underfinansiert i lang tid og at kvaliteten skal opp, men vi etterlyser mer oppmerksomhet knyttet til definisjonsmakten helsepolitikere og helseforetakene har, i å avgjøre hva som er "feil" tilbud i dag.

- Helseforetakenes makt blir stadig mer synlig og det er lite innsyn i anbudsprosessene. Helse- og omsorgsdepartementet stoler like fullt på beslutningene fra foretakene. 
Jan Gunnar Skoftedalen

Til NRK sier Kjerkol at hun synes det er "å sette det på spissen å gjøre dette til en debatt om tall. Det er en avsporing". Med færre plasser og kortere behandlingstid er det imidlertid vanskelig å unngå tallene, etter RHOs syn. Til Dagens Medisin 18. mars utdyper Kjerkol på denne måten:

- Vi skal sørge for at det er tilstrekkelig og tilpasset kapasitet for å gi god rusbehandling. En ren talldiskusjon om sengeplasser sier lite om kvaliteten i behandlingen. Økonomi er ikke begrunnelsen for endring i behandlingstilbudet – heller ikke i Helse Sør-Øst. Jeg er opptatt av kvalitet i behandlingstilbudet, om behandlingen virker og helhetlige pasientforløp.

Arken frykter på sin side at kortere behandlingstid vil føre til dårligere behandlingsresultater og flere svingdørspasienter.

Spørsmålet er også om Kjerkols bruk av kvalitetsbegrepet er godt. I Dagens Medisin skriver hun at "Behandling som ikke virker og som pasienten ikke opplever som hjelp, er det dyreste og mest utmattende vi gjør". Spørsmålet er om de politiske grepene som gjøres nå vil sikre bedre kvalitet. Vi tar diskusjonen på Ruspolitisk Arena 25. april. 

- Vi må være opptatt av kunnskap og at tjenester i rusfeltet er kunnskapsbasert. Nå er det jo slik at de færreste, om noen, er mot kunnskap.

Men det er ikke alltid kunnskap vinner frem, noen ganger trumfes det av politikk eller økonomi. Det er lov det, men politikk eller økonomi, forkledd som kunnskapsbaserte beslutninger – DET KAN DU FÅ BILLIG AV MEG.
Jan Gunnar Skoftedalen

Les hele saken på NRK ved å klikke her.