Dette er starten på en kronikk som styreleder Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen har på trykk i Dagens Medisin i dag.

Hele kronikken kan du lese ved å klikke her.

Rusfeltets hovedorganisasjon ved leder Jan Gunnar Skoftedalen har i tillegg en kronikk sammen med RIO, A-larm og Actis samme sted, med tittelen;  Fagmiljøene på rusfeltet kan bli rasert på Kjerkols vakt.

Behandlingsplasser fjernes og fagmiljøer raseres. Det er stor uro i mange deler av rusfeltet, men særlig innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi tar opp temaet på årets Ruspolitiske Arena. Se programmet og meld deg på her.