I talen var Türk oppsiktsvekkende tydelig på hvordan FN ser på problemene knyttet til kriminalisering av mennesker med rusmiddelproblemer. Vi velger å gjengi nesten hele talen i sin helhet.

From deaths and ruined lives to violent crime and mass incarceration, the toll of the global trade in illegal narcotics is unbearable. Drug use has taken many lives. But so have poorly constructed drug control policies.
Volker Türk

Å straffe folk som bruker rusmidler med fengsel og kriminelle rulleblad legger stein til byrden, sa Türk. - Resultatet er stigma og sosial eksklusjon; som gjør det vanskeligere for rusbrukere å fungere i den ordinære juridiske økonomien, og som driver dem dypere under jorden utenfor hjelpetjenestenes rekkevidde.

Türk mener at kriminalisering tvinger narkotikahandel under jorda. Der er det enkelt å knytte seg til andre kriminelle nettverk som driver med våpen- eller menneskehandel. Noe som igjen kan gi næring til langt alvorligere kriminalitet.

FN ga nylig ut en rapport  om menneskerettslige utfordringer relatert til verdens narkotikaproblem "human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem". Rapporten konkluderer med at så lenge vi fortsetter å pålegge eller tvinge folk til behandling, skaper vi alvorlige utfordringer for menneskeverdet og er i strid med internasjonale menneskerettslige standarder.

Rapporten understreker også at straffelover om narkotikakontroll og rettshåndhevelsespraksis er blant de viktigste hindringene for at mennesker søker hjelp mot rusavhengighet. I 2021 var kun en av fem mennesker med rusrelaterte lidelser i rusbehandling globalt, og ulikheten er stor i tilgangen på behandling rundt om i verden.

Criminalization and the so called ‘war on drugs’ approach have failed to curb drug use. And they have not deterred drug-related crime. Instead, the so-called ‘war on drugs’ has militarized drug control efforts, with sharply escalating use of lethal force in drug-related law enforcement in several countries – alongside evidence of multiple and serious human rights violations in some cases. These range from unnecessary and disproportionate use of force, to arbitrary detentions and even extrajudicial killings.
Volker Türk

Den såkalte krigen mot narkotika har ført til økt bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte domfellelser i verden, i strid med internasjonale menneskerettigheter, sa Türk. Og viste  til at registrert antall mennesker henrettet for narkotikarelaterte lovbrudd ble mer enn doblet i 2022, sammenlignet med 2021 – og dette inkluderer ikke land som beholder antall henrettelser hemmelig.

Criminalisation has also driven exponential growth of prison populations – disproportionately people from minority communities, and young people from poor backgrounds.

Volker Türk

Både moralsk og praktisk viser rapporten at krigen mot narkotika har feilet, mener høykommisæren. Han fastslo at narkotikasituasjonen i verden er veldig bekymringsfull, men at å behandle rusmiddelbrukere som kriminelle ikke er løsningen.

FN-rapportens anbefalinger ønsker å inspirere til handling i lys av neste års midtveisevaluering av ministererklæringen fra 2019 knyttet til vedvarende og nye utfordringer relatert til verdens narkotikaproblem. Midtveisevalueringen er en milepæl, mener Türk.

As we look back, to take stock of results to date, we will also be looking forward – planning what needs to be covered by 2029, and how that can be done. It is also an occasion for States to renew the Ministerial Declaration's strong commitment to human rights, as part of transformative change to address the global drug situation.

I kjernen av avhengighet er ofte en gnagende følelse av at livet en lever ikke er til å bære. Vi trenger å addressere de underliggende sosial og økonomiske faktorene knyttet til økt bruk av rusmidler, gjennom å håndtere sosiale ulikheter og fremme sosial rettferdighet, sa Türk. 

Türk fortsatte sin tale med å si:

We need measures that can take control of illegal drug markets, such as responsible regulation that can eliminate profits from illegal trafficking, criminality and violence.

At FN går så langt i å fremme ansvarlig regulering av rusmidler er helt nytt, etter RHOs vurdering.  

Türk sa videre at vi trenger en inkluderende politikk som sikrer tilgang på helsetjenester og skadereduserende tiltak, som inkluderer kvinners spesifikke behov.  - All form for rusbehandling må være frivillig og diskriminering av rettshåndhevelse mot mennesker med Afrikansk opprinnelse, urfolk og andre marginaliserte populasjoner må ta slutt.  

Avslutningsvis oppfordrer Türk alle myndigheter til å engasjere seg i mennesker som bruker rusmidler og deres berørte lokalsamfunn, for å sikre at ruspolitikk er basert på fakta. Han viser til at flere land har begynt å nærme seg narkotikabruk som et spørsmål om folkehelse- og menneskerettigheter, gjennom å anvende evidensbaserte og  kjønnssensitive skadereduserende tilnærminger, of ved å avkriminalisere enkelte rusmidler.

Together, we can work to encourage all countries to take decisive steps in this direction, by ensuring that their drug policies focus on support – not coercion and fear.

Les hele Türks tale ved å klikke her.
Talen er i denne saken oversatt av administrasjonen i RHO.