Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har 15- 20 år forkortet levetid sammenlignet med den øvrige befolkningen. Flere fagmiljø i Norge har solid erfaring med å tilby trening som medisin til mennesker med rus og psykiske helseutfordringer.

Bak luke nummer 10 finner du over tjue bokser med videoer, praktiske eksempler, tips til implementering og verktøy for motivasjon. 

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Forkortet levetid har ikke årsak i faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men i dårlig fysisk helse - på grunn av mangelfull somatisk utredning og behandling. Det er godt dokumentert at høyintensitetstrening er effektiv medisin ved en rekke sykdommer, som hjerteinfarkt/angina, hjertesvikt, kols og røykebein. 40 års forskning på høyintensitetstrening viser effektive treningsmetoder.

Mennesker som er innlagt i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) bør informeres om hvilke helsemessige gevinster de kan oppnå ved å være fysisk aktive. Gevinstene er mange: redusert symptombelastning, opplevelse av mestring, økt selvtillit, bedre selvbilde, bedre regulering av emosjoner, bedre fysisk, psykisk og sosial helse. 

Klikk her for å lese mer om trening som medisin i kunnskapsbasen.

Vi har også laget flere filmer i samarbeid med Rådet for Psykisk helse. En av dem kan du se her: