I anledning Verdensdagen ønsket vi å bidra til å fremme kunnskapen om hvor effektivt trening påvirker psykisk og fysisk helse. 10. oktober presenterte vi et fullpakket program med 20 innledere, som fra ulike innfallsvinkler ga oss siste nytt.

Det er høyintensitetstrening som er gullstandarden. Få intervensjoner i behandling av rus og psykiske lidelser kan måle seg med evidensgrunnlaget som trening kan skilte med. 

Kropp og topp henger sammen!
Johannes Nonås Langhelle, som delte personlige erfaringer om treningens betydning for tilfriskning etter en alvorlig psykisk nedtur. 

Flere nye tilbud siste året

Mange helsetjenestetilbud innen rus og psykisk helsevern begynner å ta evidensgrunnlaget  inn over seg.

Bare i løpet av det siste året har flere valgt å se på utviklingsmuligheter; tatt vekk tilbud de ikke kjenner effekten av og utviklet treningstilbud for innbyggere og pasienter.

To virksomheter presenterte sine ferske erfaringer på fagkonferansen; Stiftelsen Renåvangen og Sandnes kommune, Mestringsenheten. Her finner vi innovative og handlekraftige ledere som tør å ta diskusjonene, involvere målgruppa og skape pilotprosjekter, som igjen gir føringer for behandlingstilbudene videre. 

Markant helsegevinst 

En pille med samme helsegevinst som trening, ville vært verdens mest solgte legemiddel

Ole Petter Hjelle, fastlege, hjerneforsker og forfatter

Siden 90-tallet har vi solid dokumentasjon av hvilken markant helsegevinst trening har på den psykiske og fysiske helsen, sa hjerneforskeren Hjelle. Han var kritisk til hvor liten plass denne kunnskapen får i utdanningsløpene for leger og annet helsepersonell. Han mener at noe av svaret kan være at trening som medisin ikke har en mektig industri bak seg.  

Men feltet er i endring, noe den nasjonale fagkonferansen er et tegn på. Fagpersoner fra St. Olav Hospital i Trondheim var tungt representert under konferansen. I deres døgnbehandling av ruspasienter er det nå obligatorisk med tre høyintensitetsøkter i uka. 
Magasinet Psykisk helse i sin omtale av fagkonferansen

Hjelle viste også til HUNT-studien i Trøndelag som viser at jo mer du beveger deg, desto lavere sannsynlighet har du for å utvikle depresjon. En treningsøkt i uka reduserer sannsynligheten for å utvikle depresjon med nesten 50 prosent. Hadde en pille hatt samme effekt hadde vi hørt om den alle sammen, avsluttet Hjelle.

Filmpremiere

Sammen med Ellevill Produksjon AS har Rådet for Psykisk helse og vi laget en kortfilm, med støtte fra stiftelsen DAM. Filmens ambisjon er å synliggjøre tre tema:

  1. sårbare overganger mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og oppfølging i kommunen
  2. individuell plan
  3. treningskontaktordningen 

I tillegg ønsker vi at filmen skal bidra til å sikre at trening blir et tilbud du kan få uansett hvor du mottar hjelpetjenester.  

Erfaringskonsulentene Pål Berger og Steffen H. Gunnerud, og spesialfysioterapeut Karine Hansen ved Blå Kors Skien representerer kremen av hvordan ansatte kan tilby fysisk trening som en viktig del av en recoveryprosess; enten i sykehus, i regi av Frisklivssentraler eller gjennom treningskontaktordningen. De har også lang erfaring med hvordan en kan sikre sårbare overganger mellom hjelpeinstanser. 

Det var derfor en stor glede for oss da de takket ja til å hjelpe oss med å lage film om hvordan trening som medisin kan bidra til å skape en bedre fremtid og økt livskvalitet for pasienter innen rus- og psykisk helse. Filmen kan du se her: