Den nye stillingen er på avdeling for Tidlig Psykose og ikke direkte i Treningspoliklinikken, men Connie M. Aspevoll som innehar stillingen på Treningspoliklinikken og nytilsatte Stian Gjørøy skal jobbe i team og bistå hverandre.

Deltar i et nasjonalt nettverk for trening som medisin

Psykiatrisk klinikk tar først og fremst i mot mennesker med psykiske lidelser. Som kjent har mange mennesker samtidige rus- og psykiske lidelser, så bredden i pasientgruppa som får erfaringer med Treningspoliklinikken er stor. 

Rådgiver Torhild Kielland var på besøk på Treningspoliklinikken 19. mai. Treningspoliklinikken deltar i det nasjonale nettverket for høyintensitetstrening i rus- og psykisk helsefeltet. Et nettverk Fagrådet drifter sammen med Rådet for Psykisk helse, med prosjektmidler fra Stiftelsen DAM. 

Høyintensitetstrening som medisin innebærer å anvende høyintensitets intervalltrening og styrketrening med tung belastning, som er vist gjentatte ganger i forskning å være mest effektivt for å bedre fysisk helse i pasientbehandling. 

Forskningsprosjekt og somatiske sjekklister

Treningspoliklinikken er i gang med et forskningsprosjekt som skal se på frafall ved treningen hvor 4x4-intervaller sammenlignes med 1x4-intervaller for å se om lavere treningsmengde gjør at færre faller av tilbudet og at dette kan kompensere for den forventede lavere effekten av 1x4. 

I forskningsprosjektet jobber vi i team med fysioterapeut Aina A. A. Perez og forsker Isabella Kusztrits, forteller Connie. Aina er fysioterapeut på psykosepostene og Isabella jobber på Forskningsavdelingen og det er hun som skal studere tallene fra prosjektet.

Mer enn 40 år lang forskning viser at 4×4-intervaller er mer effektivt enn trening med  roligere intensitet for å forbedre kondisjon og helse - både hos friske og hos mennesker med et komplekst sykdomsbilde. Treningen egner seg for folk i alle aldre uavhengig av fysisk form, den er tidseffektiv og gir oppsiktsvekkende gode resultater. 

Avdeling Tidlig psykose har nylig innført somatiske sjekklister som kartlegger pasientenes risiko for hjerte- og karsykdommer/livsstilsykdommer både ved innleggelse og ved utskrivelse. Det er et mål om at dette også kan brukes aktivt til å henvise pasienter med stor risiko til Treningspoliklinikken.

Begge treningsterapeutene, Connie M. Aspevoll og Stian Gjørøy, håper at sykehuset vil se verdien i dette og i større grad bruke Treningspoliklinikken systematisk i folks behandlingsforløp.

Stian har allerede erfaring fra psykoseavdelingen etter å ha vært ansatt i en prosjektstilling fra høsten 2021. Nå når fast stilling er på plass, kan de i større grad samarbeide strukturert om tilbudet om fysisk aktivitet i for inneliggende pasienter i hele klinikken. 

Drømmen er flere stillinger

Drømmen er én treningskontakt per post/avdeling, som da har spesielt fokus på fysisk helse og fysisk aktivitet, for å i større grad hente opp ressursene som folk har, bistå der de er og hjelpe de inn i fysisk aktivitet, sier Connie.

1. februar 2015 ble Treningspoliklinikken ved Psykiatrisk Klinikk ved Haukeland Universitetssykehus åpnet. Forbildet var Treningsklinikken på Østmarka, St. Olavs hospital, med Jørn Heggelund og Aksel Skjelbred i spissen. Connie hadde de fem siste ukene av sin turnustjeneste der. Fra august 2017 ble tilbudet på Haukeland fast med 100 prosent fysioterapeutstilling. 

Selv om fysioterapeutstillingen er fast er tilbudet fortsatt ikke et integrert tilbud i behandlingen. Mye tid går til å motivere ansatte til å orientere og henvise til tilbudet, forteller fysioterapeut Connie. Sykehuset har nettopp ansatt en ny ergoterapeut og treningsterapeutene tenker at også denne stillingen kan bli en viktig samarbeidspartner.

Utviklingen av arbeidet er spennende - også for det nasjonale nettverket. Mange enheter i spesialisthelsetjenesten og også kommunale og ideelle aktører har oppdaget verdien i et strukturert treningstilbud.  

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har 15- 20 år forkortet levetid sammenlignet med den øvrige befolkningen. Fagrådet har samarbeidet med Rådet for Psykisk helse i flere år for å bidra til større oppmerksomhet rundt deres somatiske helse.

Neste stopp ved sykehuset blir 6. oktober hvor Treningspoliklinikken inviterer til regionalt treningsnettverksmøte for Helse Vest i samarbeid med oss og Rådet for Psykisk helse. Vi takker for gjestfriheten og ser fram til videre samarbeid.