De har begge lang fartstid i Nasjonalt nettverk for musikkterapi – rus og psykisk helse som har eksistert siden 2010.

Et av målene til nettverket er å formidle og synliggjøre musikkterapi på en inspirerende og informativ måte innenfor rus og psykisk helsefeltet. 

I 2021/2022 lagde nettverket seks filmer i samarbeid med filmskaperne i produksjonsselskapet ELLEVILL. Filmene er tilgjengelig for alle – og kan brukes av alle.

Musikkterapi er en viktig del av fagutviklingen på rus- og psykisk helsefeltet. Imidlertid er musikkterapitilbud foreløpig lite tilgjengelig i flere deler av landet.
Gro Trondalen og Torhild Kielland

Filmene er ett av flere ledd for å spre kunnskap om musikkterapi i tjenester og samfunn. Én av nettverkets ambisjoner med filmene er å synliggjøre hvordan musikkterapi svarer ut grunnpilarene i recovery-orientert arbeid; tilhørighet, håp, identitet, mening og selvbestemmelse. Filmene er på ett til fem minutter hver.

Du kan lese artikkelen og se filmene ved å klikke her.

Klikk her for å lese mer om musikkterapi i behandling.