Denne uka arrangerte Sykehuset Innlandet en fagdag med mål om å gi et innblikk i metoder, erfaringer, forskning, organisering og etablering av musikkterapi i ulike sammenhenger. Det ble en dag utenom det vanlige.

Rådgiver og konstituert enhetsleder for Gjøvik DPS Ingunn Thomassen Berg ledet dagen og understreket hvordan endring- og nybrottssarbeid, selv om det er i tråd med retningslinjer og ny kunnskap, krever noe ekstra. - Det er godt med heiarop på veien, sa hun. 

Musikkterapi som kunnskapsbasert praksis

Musikkterapi handler om å skape utvikling, endring og å gi omsorg gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid. 

I flere år har musikkterapi vært anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer og anerkjent som kunnskapsbasert praksis innen rus- og psykisk helse. I psykoseretningslinjen er anbefalingen om musikkterapi gitt høyeste gradering (A), basert på høyeste evidensnivå (1a). 

Hans Petter Solli, førsteamanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og CREMAH fortalte at en protokoll på effektstudier innen rusbehandling på Cochrane Library er under arbeid, der foreløpige funn viser at musikkterapi bidrar til:

  • forbedret engasjement og motivasjon
  • reduksjon av angst og depresjon
  • positiv emosjonell endring og innsikt

Studiene viser at om personer har større effekt om de får tilbud over tid (16 timer eller mer).  

Musikkterapi i FACT

Ola Mo, musikkterapeut ved DPS Gjøvik fortalte om erfaringer med musikkterapi i FACT. Det er kun et par steder til i landet hvor musikkterapi prøves ut i FACT. Arbeidet følges tett opp av forskere ved NKROP. 

Det er sterkt å være vitne til ønsket om endring midt i et kaos. At vi kan lage noe vakkert i alt det som er vondt. Gjennom musikk kommer vi i kontakt med håpet og drømmen om et bedre liv. Sammen kan vi utfordre skammen og styrke tanken om at vi har verdi. 
Ola Mo 

Musikkterapi i FACT har klare mål i å ha høy grad av brukerstyring og å være recovery-, ressurs- og mestringsorientert.

Siden oppstart har Ola Mo hatt 423 musikkkonsultasjoner der over 80 prosent har møtt til avtale. 12 prosent har gitt beskjed om de må avlyse. Dette er et særdeles sterkt signal i seg selv for en målgruppe som ofte strever med faste avtaler. 

Ola Mo har full stilling ved DPS Gjøvik og samarbeider tett med musikkterapeutene Jon Steinmo Hernæs ved Sagatun Brukerstyrt senter og Adrian Wangberg Seberg, musikkterapeut, SI Sanderud, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. 

- Jeg fant igjen stemmen min gjennom musikkterapi

Elin Anita Lund rørte mange hjerter med sine ord og toner. Traumer etter årevis med overgrep førte til at hun hadde få ord ved innleggelser. - Det gikk i "veit ikke", "vil ikke" og "ja" og "nei", sa Lund. Musikk var jeg glad i - derfor ble det en ressurs. De brukte ressursene mine til å jobbe med det som var vanskelig. De begynte med det som fungerte - det burde blitt gjort mye oftere i terapi, sa hun. 

Hun framførte sin egen sang "Sorg og glede", tonesatt av Inger Helene Ekvik.  

En konsertopplevelse utenom det vanlige!

Etter fagdagen var det musikkfest med Rockovery Innlandet på Gjøvik Kultursenter. Konserten inneholdt alt fra allsangkor via viser og jazz til heftig rock. Det var proppfullt av nerver, ekte historier, sterke prestasjoner og gåsehudopplevelser. 

Friscena Rockovery er en musikkfestival som ble initiert av musikkterapeuter som arrangerte sin første festival i Oslo i 2016. Eventyret fortsatte da lokale  musikkterapeuter initierte verdens første Rockovery Innlandet på Hamar i 2019, og nå er planen å gjøre Rockovery Innlandet til et årlig arrangement.

En sammensatt gjeng med ulik erfaringskompetanse og fagkompetanse serverte en magisk kveld med musikk, mestring, åpenhet og felleskap i fokus.

Målet med Rockovery Innlandet er å:

 Gi mennesker en profesjonell scene-opplevelse for å vise frem sine musikalske
ressurser
 Gi mennesker en møteplass for å dele erfaringer og knytte sosiale bånd
 Skape mestringsopplevelser for alle deltakere og bidragsytere
 Synliggjøre behovet for musikktilbud for alle
 Markere «Verdensdagen for Psykisk Helse»
 Knytte bånd mellom ulike aktører i Innlandet
 Bygge ned fordommer og endre holdninger knyttet til psykisk helse i samfunnet
 Skape en uforglemmelig kveld – i fellesskap – for både deltakere og publikum

Rockovery Innlandet er støttet av Statsforvalteren i Innlandet og er et samarbeid mellom flere aktører:

 Mental helse Gjøvik
 Sagatun Brukerstyrt Senter
 Brukerstyrt senter Lillehammer, Havang
 Fontenehuset Gjøvik
 Sykehuset Innlandet
 FACT Gjøvik
 FACT Toten/Land
 Kulturnettverket Innlandet
 Verdensdagen for psykisk helse

 

Klikk her for å lese mer om musikkterapi