30. mai arrangerte Bergen Næringsråd en stor og unik konferanse i samarbeid med Huset Bergen, Agenda Vestlandet og Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO). I sin beskrivelse av Marianne Cook Pierron sa Silje Ulveseth fra Bergen Næringsråd: Marianne er tøff når det trengs, men er en slags mor Theresa for rusfeltet - hun får alle til å møtes og til å samarbeide. 

RHO har vært med i arbeidsgruppa bak konferansen ved rådgiver Torhild Kielland. Hun var også til stede på konferansen, som en av de siste oppgavene før hun slutter 31. mai.  

Målet med konferansen var å sette søkelys på medborgerskap og kunnskapen om avhengighet og rusmiddelbruk. Jo mer vi vet, jo lettere blir det å leve med hverandre.  

Konferansen var gratis og en rekke av Husets gjester hadde følgelig også fått anledning til å delta. Hele 300 mennesker fylte Grand Bergen og fikk oppleve en sjelden ærlig og sterk konferanse, betalt av Agenda Vestland.

Applausen stod i taket med bekreftende tilrop og jubel da ordfører Marit Warncke og Huset Bergens husband "De joviale kjeltringene" åpnet dagen.

Engasjement, hjertevarme og konsentrasjon holdt seg påfallende høy gjennom dagen og da en av Bergens Eiendoms- og næringstopper gikk på scenen for å beskrive problemene for næringslivet i Vågsbunnen - kunne en hørt en knappenål falle.

Maken til ærlige, tydelige, men også ydmyke budskap er sjelden vare og en fryd å være vitne til.

I juni 2018 vedtok Bergen bystyre at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Dette betyr at kommunen skal legge menneskerettigheter eksplisitt til grunn for sin virksomhet, noe direktør i NIM Adele Matheson Mestad framhevet i sitt innlegg om rapporten "Du har ikke noe her å gjøre".

Medborgerskap handler om å oppleve tilhørighet i samfunnet. Det foreligger mye forskning på rusfeltet, men kunnskapen blir i alt for liten grad realisert i praksis. På konferansen fikk vi mange eksempler på hva som forskes på, og på hvordan kan vi gå fra stigma til støtte og samhold.

RHO takker for godt samarbeid og en sterk konferanse vi sent vil glemme.