HUSENE er brukerstyrte hus for innbyggere som bruker rusmidler og innbyggere som er i rehabilitering. Via bruker-til-bruker-tilnærming tilbyr HUSENE en sosial arena til mennesker med rusmiddelavhengighet.

HUSENE er brukerstyrte og fokuserer på medborgerskap, sosial tilhørighet og skadereduksjon.

I statuttene til HUSENE står det at "Huset skal være et brukerstyrt tilbud for personer som har, eller har hatt, utfordringer med rusmidler. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring og anerkjennelse av Husets gjesters ressurser og kompetanse. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring rundt Husets gjesters ansvar for egne valg".

I Bergen finner du HUSET i Sverresgate 3, mellom Bergen Kino og Teateret DNS.

Fysisk finner du HUSET Oslo i Oskar Braatens gate 1 på Thorshov, i krysset Oskar Braatens gate og Sandakerveien.

Se nettsiden til HUSET Bergen ved å klikke her

Se nettsiden til HUSET Oslo ved å klikke her