Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman A. Mushtaq (Ap) stod for den formelle åpningen der de klippet to røde bånd holdt av Tonje Jevari (FHN) og Siv Løvland (ansatt på Huset Oslo). 

Dette er så viktig. Å ha tilgang på folk en kan speile seg i er utrolig viktig. Dere er til stor inspirasjon. Vi trenger mer av dette. 

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

Huset skal bli en åpen og inkluderende møteplass, med brukerstyring i alle aktiviteter og tilbud. Huset er for mennesker i heroinassistert behandling, LAR og for andre med rusutfordringer. Den sterkeste talen var nettopp fra Arne, inkludert i heroinassistert behandling, som understreket verdien av et trygt værested mellom de daglige medisindosene på Ullevål sykehus. En utrolig modig tale bygd på 46 års erfaring med rusmidler - foran en stor gjeng av gratulanter. 

For det var mange fra rusfeltet som hadde stilt opp for å få med seg taler og snorklipping av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og byråd Usman A. Mushtaq, lykkeønskninger fra direktør i Velferdsetaten Guri Bergo, Marianne Cook Pierron fra Huset Bergen, Oslo Høyres Hassan Nawaz og Oslo Rødts Ylva Holm-Torsteinson. Og ikke minst for å hilse på de ansatte og få et glimt av de sjelfulle lokalene. 

Huset Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk. De ansatte på Huset er Bertil Nordland, Løvland Siv og Chris Kolbacher. 

Huset Oslo skal fungere både som en brobygger til det øvrige tiltaksapparatet, slik at de kan være med og påvirke videreutviklingen av tiltaksapparatet på lik linje med de som representerer andre tiltak på rusfeltet. Det er ingen krav om rusfrihet, kun normale forventninger til hvordan en er med hverandre. Det handler om medborgerskap og empowerment, at alle skal bli behandlet som likeverdige deltakere i samfunnet. 

Dette er et resultat av et tverrpolitisk flertall som vi er stolte av. 
Hassan Nawaz, Oslo Høyre

Marianne Cook Pierron fra Huset Bergen sa "Vi heier på dere!" - Vi stemmer i og er herved heiagjeng for begge Husene. 

Høsten 2022 åpnet Huset Bergen, som har blitt et svært godt besøkt tiltak med rundt 30 gjester hver dag. Også Huset Bergen et brukerstyrt samarbeidsprosjekt mellom proLAR Nett, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk.

Huset Oslo finner du i Oskar Braatens gate 1. Huset Oslo er finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet og Oslo kommune.