21. mars var vi i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng. Bakteppet var et brev datert 1. mars til departementet, der vi beskrev vår bekymring for hvordan Helfo krevde millionbeløp i tilbakebetaling fra sykehus som hadde valgt å gi LAR-pasienter gratis helsehjelp. På møtet var Bekeng imøtekommende og mante til forsiktig optimisme for en rask avklaring. Allerede 10. mai får vi et positivt svar.

10. mai ble en stor dag for rusfeltet og alle som jobber for bedre helsetjenester for mennesker som er i svært vanskelige livssituasjoner. 

NRK har i flere saker etter nyttår belyst situasjonen i Helse Stavanger der pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) tidligere fikk gratis rehabiliteringstilbud, men der de nå må betale 375 kr i egenandel per konsultasjon. Stavanger Universitetssykehus sendte tidligere pasientregningene for LAR-konsultasjoner til staten - noe de ikke skulle ha gjort, i følge Helfo. Helfo har nå krevd mange millioner i tilbakebetaling fra sykehuset. Leder Jan Gunnar Skoftedalen har uttalt seg i flere intervjuer.    

NRK var til stede på Ruspolitisk Arena og publiserte både nettsak og nyhetsinnslag på Dagsrevyen 21, fra seminaret. 

Dette er åpenbart svært gledelig. Vi er veldig fornøyd med at regjeringen tar dette på største alvor.
Jan Gunnar Skoftedalen

Rent konkret vil regjeringen endre en forskrift og fjerne regelen som gjør det mulig for sykehus å ta betaling for LAR-pasienter.

– Vi synes det var riktig å endre regelverket. Det er også en riktig prioritering at LAR-behandling ikke skal ha egenandel, og jeg er veldig glad for at vi bruker de pengene på å fjerne det nå, sa Kjerkol til NRK.