Leder Jan Gunnar Skoftedalen mener at pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skiller seg ut fra andre pasienter.

Dette er en pasientgruppe som ikke bare har doble og triple diagnoser, men de har store og komplekse diagnoser, som gjør at det er helt avgjørende å ha de i behandling, som for eksempel veiledningstimer og gruppeterapi.
Jan Gunnar Skoftedalen

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helsedepartementet bekrefter overfor NRK at de jobber for en snarlig avklaring etter at et samlet fagmiljø har bedt dem om det. 

Klikk her for å lese hele saken på nrk.no

Behandlingen i LAR er en poliklinisk behandling som de fleste steder har vært gratis fram til nå.

NRK har i flere saker belyst situasjonen i Helse Stavanger der pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) tidligere fikk gratis rehabiliteringstilbud, men der de nå må betale 375 kr i egenandel per konsultasjon. Stavanger Universitetssykehus sendte tidligere pasientregningene for LAR-konsultasjoner til staten - noe de ikke skulle ha gjort, i følge Helfo. Helfo har nå krevd mange millioner i tilbakebetaling fra sykehuset.    

I et møte med statssekretær Bekeng 21. mars la Skoftedalen vekt på at Helfo går for langt i å overstyre politiske signaler og faglig skjønn. Disse styringssignalene, inn i mot en gruppe der livssituasjonen ofte er livstruende, er rystende, sa han. Styrets nestleder Kine Haugen understreket diagnosebildet for et flertall i pasientgruppen som strever med en kvartett av lidelser; psykiske helseproblemer, somatiske helseproblemer, avhengighet og kognitive svekkelser. De la videre vekt på rapporter fra Legeforeningen (2023) og Nordheimutvalget (2014) som begge anbefaler fritak for egenandeler for sårbare pasientgrupper.