Behandlingen i Legemiddelassistert behandling (LAR) er en poliklinisk behandling og den har vært gratis frem til nå.

Helfo krever Helse Stavanger for mange millioner

I Helse Stavanger må pasientene nå betale egenandel ved hver konsultasjon. Det skjer etter tilsyn fra Helfo, hvor Helfo mener Helse Stavanger har tolket bestemmelsen i "Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta" for vidt. Forskriften åpner for fritak fra egenandeler.

Konsekvensene for Helse Stavanger er at Helfo har krevd Helse Stavanger for mange millioner for det de mener er feil bruk av frikoder og for dårlig dokumentasjon. - Vi ser allerede at pasienter dropper ut fra behandling, sier Randi Mobæk, avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger til NRK.

Nå får de hverken helsesjekken, de rette medisinene eller terapien de skal ha, og dermed har de større risiko for tilbakefall.
Randi Mobæk til NRK

Egenandeler hindrer behandling

Egenandeler er til hinder for at ruspasienter kommer til, og forblir i behandling. Fagrådet har vært opptatt av dette i mange år og har spilt dette inn til HOD og i behandlingen av de årlige statsbudsjettene. Sammen med bruker- og pårørendeorganisasjonene har vi fått delvis medhold i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nåværende helseminister Ingvild Kjerkol og tidligere helseminister Bent Høie, har begge vært tydelig på at det skal utøves skjønn og rus og psykisk helse skal skjermes. Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og må kunne ta i mot slike politiske styringssignaler. 

Dette er dårlig gjort overfor en pasientgruppe som allerede er dårlig økonomisk stilt, sier avdelingsleder i proLAR Nett Kenneth Egeland. De pådrar seg gjeld de ikke er i stand til å betale eller i verste fall vil de droppe nødvendige terapisamtaler.

Anbefalt fritak fra 2010

Stoltenbergutvalget i 2010 og Norheim-utvalget i 2014 foreslo at pasienter i psykisk helse og rusbehandling skulle fritas for egenandeler. Begrunnelsen er at de samfunnsøkonomiske konsekvensene  blir større enn inntektene fra egenandelene. Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev mener det må etableres løsninger som fritar fra egenandeler slik at pasientene kan fortsette behandlingen for å bli rusfrie. 

Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier til NRK at hvis pasienter dropper ut av behandling vil de se på regelverket.

Ulik praksis

Det har vært ulik praksis rundt om i landet. Oslo universitetssykehus har ca 1150 pasienter i LAR og der kreves ikke pasientene for egenandeler. Det samme er tilfelle ved Universitetssykehuset i Tromsø. Det er bekymring fra flere hold om at de sykehusene som ikke krever egenandeler, vil måtte starte med dette som resultat av avgjørelsen i Helse Stavanger.