- Det er først og fremst viktig å understreke at dette er et spennende lagarbeid, sier Sigrid da vi starter samtalen. Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland og Sigrid Rohde har kjent hverandre gjennom mange år. Først og fremst fra nasjonalt nettverk for musikkterapi i rus og psykisk helse. Det er mange likhetstrekk i samarbeidet, forteller Sigrid. - Det handler jo om å sette dagsorden for å bidra til å utvikle rus- og psykisk helsefeltet.

Bare vi tar på uteskoa og går en tur i frisk luft har vi flere effekter samtidig. Det er en skog av muligheter å hoppe ut i.
Sigrid Rohde

Gangbart

Når jeg fikk denne prisen for å gå min egen sti, så tenker jeg at alle heiaropene betyr at det treffer noe i folk.
Sigrid Rohde

- Det er noe med at dette ikke er så akademisk. Utendørsterapi treffer folk naturlig og oppleves kanskje mer gangbart enn andre tilbud, sier Sigrid. Nå er målet at utendørsterapi skal sidestilles med andre terapiformer, men mens hun venter på flere forskningsresultater tilbyr hun og hennes kollegaer kurs, opplæring og turer. Det er allerede mye helse- og friluftsforskning som er i gang. Vi må imidlertid sette dagsorden og komme i gang med tiltak, for å få enda mer materiale å evaluere og forske på, i ulike deler av rus og psykisk helsefeltet, understreker hun. 

Det er få bivirkninger av friluftsliv. Det å mestre motbakkene i naturen gjør noe positivt med selvtilliten, det skaper tro på at man kan klare andre typer motbakker i hverdagen. Man får en konkret bekreftelse på at man klarer det, en indre ro og trygghet på at det er håp og muligheter, ikke bare begrensninger. 

Hun setter pris på oppmerksomheten og muligheten til å sette agenda. Hun brenner for å ta samfunnsansvar og snakker på inn og utpust om bålsamtaler, utdanning, mening og mestring, gjennom timen vi har til rådighet.

Hennes egen historie der hun nylig mistet ektemannen i kreft er en grunnmur i hennes tillit til utendørsterapi. Hun forteller om hvordan de to sammen og senere hun alene, bruker naturen for å håndtere krisen. Hvordan naturen evner å åpne opp og påvirke sansene og tankekjør i både sjokkfase og bearbeidingsfaser. Nå reiser hun rundt og stiller det hun kaller grønne spørsmål for å breie ut verktøykassa ute i kommunene. 

- Vi må gjøre noe riktig nå som det er blitt mindre vanlig med langtidsbehandling. Vi må bidra med flere verktøy som gir folk tilhørighet, mening og mestring. Det inkluderer ofte både musikk, utendørsterapi og kunst.  

Det er ikke tilfeldig hva slags sti du velger på ulike dager. Noen ganger er det en viktig balanse i - ikke for lett og ikke for vanskelig. Når du fokuserer utover skjer det noe med tankekjøret.
Sigrid Rohde 

Mange oppdrag

Sigrid Rohde er etterspurt. Både fra kommuner som er nysgjerrige på hvordan de kan jobbe annerledes og fra konferansearrangører. I juni arrangerer for eksempel Sørlandet sykehus, UiA, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Blå Kors Kristiansand en stor verdenskonferanse for utendørsterapi med flere hundre deltakere. Dit skal Sigrid med en kollega fra Napha og Are Lerstein fra Medvandrerne

Noe å få med seg er kanskje også Camp Villmark 2022; 29. april - 1. mai på NOVA Spektrum, Lillestrøm. På programmet på fredagen klokka 13.00 møtes Årets Villmarking Sigrid Rohde sammen med generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang og opphavsmannen til foreningen Medvandrerne Are Lerstein. Der skal de diskutere hvordan vi kan bruke naturen som terapirom og friluftsliv som metode for behandling av  rus og psykisk helseproblemer.

En forkjemper for utviklingsarbeid

Sigrid Rohde er en forkjemper for utviklingsarbeid i rusfeltet. I Midt-Norge har hun lagt ned mange timer for både utendørsterapi og musikkterapi. Vel fortjent ble hun kåret til Årets Villmarking i april i år. 

Prisen Årets Villmarking deles ut av Camp Villmark og gis til en eller flere personer som inspirerer andre til å ta naturen i bruk, og som gjennom egne aktiviteter viser at friluftslivet er tilgjengelig for alle. 

Om lag halvparten av den norske befolkningen vil oppleve en psykisk lidelse eller plager i løpet av livet, og alt for mange strever med utfordringer knyttet til rus. Hva som er svaret på å få et bedre liv er ikke gitt. Vi følger spent med i utviklingen av dette arbeidet videre.