Flere rapporter og mediesaker de siste årene tyder på at institusjonstilbudet i barnevernet ikke godt nok klarer å hjelpe de barna som trenger det mest. Målet for det nye utvalget er å foreslå endringer som sikrer at barna får den omsorgen og hjelpen de trenger. Dette skriver regjeringen på sin nettside.

Utvalget skal ha tett dialog med et "underutvalg" bestående av ungdom med erfaring fra barnevernet - for å sikre at barnas perspektiver og erfaringer blir vektlagt i utredningen. I tillegg skal utvalget gjennomføre møter med ansatte i institusjons-barnevernet, offentlege, ideelle og kommersielle tilbydere, barnevernet i utvalgte kommuner og andre relevante aktører.

Utvalgets mandat

Det overordnede formålet med utredningen er å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang framtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet på - ut fra barn og unges behov.

Dette overordnede formålet skal baseres på erkjennelsen av at barnevernet ikke alltid klarer å hjelpe de barna som trenger det mest, på ein god nok måte. Utredningen skal foreslå tiltak og ulike organisasjonsmodellar som gjør det offentlige i stand til å hjelpe barn i barnevernet på en måte som sikrer barna en trygg oppvekst og god utvikling, slik at de kan bli velfungerende voksne.

Barn i barnevernet skal ha et forsvarlig og tilrettelagt tilbud. Samtidig skal det vere et mål at barna kan opprettholde nær tilknyting til sitt eget nettverk og lokalsamfunn.

Les hele mandatet ved å klikke her

Om utvalget

Fagdirektør Erik Stene skal lede utvalget, som etter planen starter opp arbeidet i september 2022. Utvalget skal levere utredningen i to delar, med frist henholdsvis mars 2023 og oktober 2023.

Utvalget har ellers disse medlemmene:
Helga Arianson, Bergen, tidlegare fylkeslege
Bjørn Kristian Soknes, Trondheim, tidlegare førstestatsadvokat
Moses Deyegble Kuvoame, Porsgrunn, førsteamanuensis
Gøril Våland, Stavanger, visepolitimeister
Pål Christian Bergstrøm, Tromsø, regiondirektør
Heidi Svendsen Tessand, Oslo, psykologspesialist
Tyra Margrethe Ekhaugen, Aurskog Høland, samfunnsøkonom
Torunn Austheim, Steinkjer, tidlegare rådmann
Monica Brunner, Kristiansand, barnevernsleiar