Med jevnlig bruk over tid, kan bruk av vanedannende medikameneter føre til manglende effekt på grunn av toleranseutvikling og legemiddelavhengighet. Legene har et stort ansvar for å gjøre gode medisinsk faglige vurderinger i møte med pasientenes behov.

Den nye veilederen kan forhåpentligvis gjøre vurderingene enklere for legene.
Assisterende divisjonsdirektør kvalitet og forløp, Morten Græsli på Helsedirektorates nettside.

Søvnproblemer og smerter 

Det nordmenn bruker mest av er benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler for søvn- og angstplager, samt opioider for ulike smertetilstander. Hele 1,2 millioner av oss hentet ut slike medisiner minst en gang i løpet av 2020. Omtrent 60 000 nordmenn har vedvarende bruk av opioider, i følge reseptregisteret.

Veilederen skal gi en påminnelse til behandlende leger om at det er rom til kvalitetsforbedringer både i behandlingsvalg og oppfølging av pasienter. 

Veilederen erstatter følgende veiledere: nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og faglig forsvarlighet og nasjonal faglig veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Klikk her for å se nærmere på den nye veilederen