En av WHO sine "Arts and health stories" er om Arve som fikk en alvorlig rusutløst psykose etter mange år med store rusproblemer. På psykoseavdelingen ved Betanien sykehus i Bergen møtte Arve musikkterapeut Vegard Gunnarskog Wikne.

Arve beskriver møtet med musikkterapeuten som et vendepunkt. Etter mer enn 15 år som rusavhengig var han på et mørkt, usammenhengende og innadvendt sted.  Med musikk som verktøy klarte musikkterapeuten å skape en trygg og avslappet atmosfære. Musikkterapeuter jobber mye med å styrke sterke, friske sider i mennesket og derigjennom styrke positiv identitetsfølelse, sier Wikne.

Jeg er ikke lenger bare en tidligere rusmisbruker, men jeg er faktisk en som lager sanger.
Arve

På fem minutter følger vi historien om Arves utvikling, fra de første usikre møtene med musikkterapeuten og fram til hans første framføring foran et publikum med selvskrevet sang. 

Alle mennesker er født med en iboende musikalitet. Musikk kan skape en relasjonell lekeplass, hvor man kan føle, selvregulere, være nær andre, lære, mestre og utvikle seg selv. Musikk kan gi oss muligheten til å uttrykke og møte våre følelser på en annen måte, og kanskje en mer presis måte, enn gjennom ord. Musikk har potensialet til å bevege oss. Bevege kroppene våre, bevege hjertene våre og bevege oss nærmere hverandre. Vi kan skape identitet, mening og felleskap, i varmen av musikken!
Vegard Gunnarskog Wikne, musikkterapeut

 

 

Les mer om musikkterapi i rus- og psykisk helsebehandling ved å klikke her