- Mange lavterskeltilbud har vært stengt fordi en kanskje er redd for å gjøre noe galt. Vi har tenkt: Hva er det mulig å gjøre innenfor de reglene som gjelder nå? Dette sier leder av Sagatun Brukerstyrt senter Kårhild Husom Løken.

Under pandemien har de brukt huset på nye måter og tenkt kreativt rundt ulike lavterskeltilbud. Like mange mennesker som før har fått tilbud, men de har blitt fordelt på klokkeslett og i mindre grupper, forteller hun da sekretariatet ved Torhild Kielland besøkte senteret 3. mai.

Avgjørende viktig under pandemien

Som alle andre stengte Sagatun helt ned 12. mars 2020. Fra 4. mai 2020 åpnet de opp igjen og har nå ett-årsdag med koronatilpassede tilbud. De har hatt tett samarbeid med kommuneoverlegen i Hamar og hentet støtte der, for hvordan de har tilrettelagt tilbudene. 

Den sosiale biten i livet ble borte da vi stengte ned. Det var godt å begynne på igjen. 
Anders, leder av Brukerstyret på Sagatun

Rett i forkant av pandemien søkte Sagatun Elkjøp-fondet om midler, med mål om å motvirke sosial ulikhet knyttet til digitale hjelpemidler. Rett etter utbruddet fikk de tildelt 20 iPads som har vært til uvurderlig hjelp i digitale aktiviteter under pandemien.

- Digitale lyttegrupper var min vei opp av sofaen, sier Ole. Han har brukt musikk som trøst og styrke i en tid fylt av avmakt. Sammen med andre fra Sagatun og musikkterapeutene Adrian Wangberg Seberg (Blårud, Sanderud sykehus) og Jon Steinmo Hernæs (Sagatun) har han funnet veien tilbake til en meningsfylt hverdag. I tillegg til lyttegrupper har han gått inn på en frivillig kontrakt der han hjelper til i huset med renhold og det som må til av smitteverntiltak. - Det gir meg tilhørighet og mening, sier han. Å være en del av noe, få rutiner, døgnrytme og hyggelige måltider. 

Da vi fikk iPad'ene så spratt det ut ideer om nye ting. Alt fra å få opplæring i bruk av nettbank til et eget fotoprosjekt. 
Bruker ved Sagatun

De ansatte ved Sagatun brukte pandemien som en mulighet til å kartlegge brukerne på en ny måte og fikk derfor bedre oversikt over hvem som trengte senteret mest. De fordelte ut fra dette ansvar for å ringe og holde kontakten.

Hadde jeg ikke blitt oppringt, så hadde jeg liggi i senga enda. Det har betydd så mye for meg å male. Jeg visste ikke at jeg hadde det i meg - at jeg fikk ut demonene på lerretet. 
Bruker av kreativt verksted på Sagatun

Brukernes sted

Aktivitetstilbudene står i kø på Sagatun. Det er umulig å se forskjell på hvem som er bruker, ansatt, frivillige og erfaringskonsulenter. Alle står likt og alle tar og får ansvar. 

Vi skjønner med en gang at dette er brukernes sted. Vi er voksne her. Det er ikke en leirskole liksom, der noen bestemmer. Vi hjelper hverandre.
Iren, bruker ved Sagatun.

Med en rekke brukerstyrte aktiviteter, digitale og fysiske musikktilbud, kreativt verksted, måltider, eget Fadderprosjekt (ledet av erfaringskonsulent Stine Bekkemellem) og Recoveryverksted har Sagatun lagt til rette for bred erfaringsutveksling, samarbeid og muligheter til personlig utvikling, trivsel og vekst.

Vi bruker helt enkle virkemidler som likeverdighet, respekt, medmenneskelighet og mening. Vi gir folk verktøy som kan gi dem en bedre hverdag både her og i hverdagen ellers. Folk oppdager nye sider ved seg selv og blomstrer.
Kårhild Husom Løken 

- Nå er jeg hun som synger 

Nina har brukt Sagatun kun under korona og kom dit etter å ha mistet jobben på grunn av psykiske vansker. 

Det var musikken som fikk meg hit. Jeg har fått kjempemye hjelp. Å få være med i ei musikkgruppe to ganger i uka ga meg mening og håp. Ikke bare de to dagene, men også de andre dagene, fordi jeg hadde noe å øve til. Jeg hadde aldri opptrådt foran folk før, men etter sommerfesten på Sagatun sist sommer ble jeg "hun som synger".
Nina, bruker ved Sagatun

De andre bekrefter raskt at dette ikke bare en glede for henne, men også for dem. Musikk som kommunikasjon er fantastisk, slår de fast.

Musikkterapeut Jon Steinmo Hernæs samarbeider tett med de to andre musikkterapeutene i Innlandet, Ola Mo i FACT Gjøvik og Adrian W. Seberg ved Sykehuset Innlandet Sanderud, og roser Innlandet for hvordan de har kommet godt i gang med å implementere musikkterapi i rus- og psykisk helsetjenester. - Musikk er medisin i seg selv, kommenterer Kårhild Husom Løken, som er stolt og takknemlig over å se hvilken glede og nytte brukerne har av musikktilbudene. 

Det er mange talenter her, skyter erfaringskonsulent innen musikkterapi, Dan Viggen inn. Samarbeidet med det ordinære musikklivet er i full sving og målet i første omgang er jam-sessions på lokale scener i Hamar og en felles konsert med Solheimkoret (stort lokalt kor i Innlandet) i oktober. 

Musikkterapiprosjektet, er et samarbeid med Sykehuset Innlandet og med støtte fra Statsforvalteren Innlandet. 

- Jeg har funnet en bedre Maria

Sagatun har fått god drahjelp og gode tilbakemeldinger på sin innsats både før og under pandemien av Statsforvalteren. Et eget prosjekt «Livsglede» springer ut av koronamidler fra Statsforvalteren og har betydd veldig mye for de som er med.

Det betyr så mye. Sagatun er det beste som har skjedd meg. Jeg har fått en ny mulighet til å stole på meg selv og jeg har blitt inspirert til å gå videre. Sagatun er "the diamond i Norge". Jeg har funnet en bedre Maria enn den jeg var.

Maria, bruker ved Sagatun

Maria setter Janteloven på hodet forteller Iren, en annen av brukerne. Marie sier "Jeg er flink", og sånn - det er utrolig viktig i recovery. Vi hjelper hverandre, avslutter hun.

Fagrådet er dypt imponert over bredden og kvaliteten i arbeidet som Sagatun Brukerstyrt senter utfører. Vi takker for gjestfriheten og håper noen som leser dette blir inspirert til å forske eller på annen måte se nærmere på hva brukerstyrte sentra betyr, og får til av gode recovery-prosesser.   

Klikk her for å lese årsrapporten 2020 til Sagatun brukerstyrt senter.