Bak luke 4 finner du seks kategorier som gir deg oversikt over kunnskap knyttet til samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (ROP-lidelser). Personer som har en psykisk lidelse, har høyere risiko for utvikle en ruslidelse og omvendt.

Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Seks kategorier

Kategoriene omhandler integrert behandling av ROP-lidelser (IDDT), fleksibel oppsøkende behandling (som ACT og FACT), nasjonal retningslinje, en håndbok for innbyggere med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse, og informasjon om kunnskapsbanken knyttet til utviklingshemming og rus.

Forkortet levetid

Generelt sett har mange innbyggere med ROP-lidelser dårligere fysisk helse enn befolkningen generelt. I snitt har de 15 - 20 år forkortet levetid sammenlignet med den øvrige befolkningen. Forkortet levetid har ikke årsak i faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men i dårlig fysisk helse - på grunn av mangelfull somatisk utredning og behandling.

Klikk her om du er nysgjerrig på hva kunnskapsbanken rommer om mennesker med ROP-lidelser og mulighetene for gode recoveryprosesser.