Bak luke nummer 2 finner du 10 kategorier eller nye "bokser" der du enten kan se videoer som forklarer deg om hva rusmiddelproblemer og avhengighet er, eller du kan oppdatere deg på kunnskap gjennom å lese om avhengighetens mange ansikter.

RHO samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv

Én myte er at avhengighet skyldes dårlig moral og lav viljestyrke

– Avhengighet er en sykdom som kan behandles. Alle kan bli avhengige, og de aller fleste kan bli friske fra avhengighet. Dessverre føler mange skyld og skam rundt sin avhengighet, og det hindrer folk fra å søke hjelp, uttalte psykiater Jørgen Bramness på ROP-dagen i 2019. Forventninger og strenge krav om å “ta seg sammen” kan kanskje fungere for noen – men ikke for alle. Mange mestrer ikke en forventning om å «prestere rusfrihet».

Det motsatte av avhengighet er tilhørighet!
Johann Hari

All avhengighet er en respons på smerte

Inngangen til rusavhengighet kan være tett forbundet med glede. – Det er ikke avhengigheten som er problemet. Av­hengig­het­en er bare det fortvilte menneskets forsøk på å løse det som er det egentlige problemet, sier dr. Gabor Maté. Vi vet også at emosjonelt stress er en viktig årsak til mange fysiske syk­dommer. De delene av hjernen og krop­pen som håndterer følelses­livet, er intimt forbundet med hormon­apparatet, nerve­systemet og immunforsvaret.

Alt henger sammen med alt. Det er en åpenbar kopling mellom kropp og sinn, barndomstraumer og voksenlivets avhengighet, sier Maté.

Er du nysgjerrig på hva som gjemmer seg bak alle de ti boksene om rusmiddelproblemer og avhengighet? Klikk her og lær mer!