Bak luke nummer 3 finner du hele 22 kategorier eller nye "bokser" der du kan finne viktig informasjon som ulike hjelpelinjer, tjenestetilbud, selvhjelp og brukerstyrte tiltak. Du kan raskt få oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner og behandlingssteder. 

Du kan finne videoer som forklarer deg om skadereduksjon, tannhelse eller om hvordan barn kan oppleve å vokse opp med rus og vold. Du kan også finne gode helseapper og politiske strategier og planer for pårørende.   

Skadereduksjon inkluderer eksempelvis informasjon om hvordan injisering av rusmidler kan medføre alvorlige fysiske skader og hvordan en kan forebygge skadene gjennom å spre informasjon og utstyr for tryggere injeksjonsteknikker.

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har med midler fra Stiftelsen DAM laget nøkkelkort for å tette kunnskapshull om et fragmentert hjelpeapparat. Innbyggere fra rusmiljøene har valgt ut hvilke spørsmål som flest lurer på. Du finner kortene i kunnskapsbasen.

Det er mange aktører med kompetanse og erfaring i å støtte og veilede pårørende. Mange tilbud er gratis, og du trenger ikke henvisning. Vår kunnskapsbase gir deg raskt oversikten. 

Er du nysgjerrig på hva som gjemmer seg bak de 21 kategoriene for rusmiddelbrukere, deres venner og familie - klikk her.