Bak luke nummer 1 finner du 15 kategorier eller nye "bokser" der du enten kan se videoer som forklarer deg om hva rusmidler er og hvilken virkning de har, eller du kan oppdatere deg på kunnskap gjennom å lese om ulike rusmidler.

Du kan blant annet møte Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) som har laget en videoserie de har kalt "Just say know". I seriens første episode snakker Knutsen om hva rusmidler er, hvordan rusmidler påvirker oss -  i kombinasjon med hvordan mat, opplevelser og relasjoner påvirker oss. Rusmidler kalles både medisiner, psykoaktive substanser og gift. Knutsen forteller hva som er forskjellen på lovlige og ulovlige rusmidler, om lovlighet har å gjøre med risiko for fare eller om det skyldes andre ting.  

Tretten bokser beskriver konkrete grupper av rusmidler

Under kategorien alkohol finner du 16 nye bokser der du kan finne brosjyrer, videomateriell, forskning, beskrivelser av hva alkohol gjør med kroppen, tips til samtaler om alkohol for ulike aldersgrupper, og skjemaer for å teste eget forbruk. 

Alkoholforbruket i Norge har økt betydelig, og alkohol er integrert i mange sosiale sammenhenger. Alkohol er også en viktig årsak til økt sykelighet og for tidlig død. Helsemyndighetene anbefaler derfor at fastleger regelmessig kartlegger pasienters  alkoholforbruk, men forskning har vist at dette sjelden gjøres. Det er derfor et stort behov for nye tiltak for å forebygge negative helseeffekter av alkohol.

Er du nysgjerrig på hva som gjemmer seg bak alle rusmiddelboksene? Klikk her og lær mer!