Mange av de som søker hjelp for rusproblemer er i jobb. Veien i å involvere arbeidsplassen kan imidlertid være brolagt med frykt, skam og andre hindringer. Utgangspunktet er ofte som et trafikklys, der de røde er dem som ikke ønsker å involvere arbeidsplassen i sine rusproblemer, de gule er dem som er ambivalente og de grønne er dem der problemet allerede er kjent for arbeidsgiver og som ofte allerede har en gjeldende Akan-avtale. Relasjonene til leder er ofte helt avgjørende for hva en kan få til i en samhandlingsprosess.

Det er også mange som søker hjelp for rusproblemer som ikke er i jobb, og som ønsker og trenger støtte for å finne ut hva som kan gi dem en bedre hverdag. Det kan eksempelvis være ulike aktører som tilrettelegger gode recoveryprosesser med meningsfulle aktiviteter.  Bak luke 21 finner du seks nye bokser som kan gi deg noen nye ideer på hva som er mulig å få til både for deg som er i jobb og deg som ikke er i jobb. 

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv. 

Alle trenger å oppleve mening, mestring og tilhørighet.  
Klikk her for å lese mer om hva Kunnskapsbasen inneholder om arbeid og aktivitet.