Bak luke nummer 5 finner du informasjon om hvordan rusmiddel- og avhengighetsproblemer kan ramme alle på ulikt vis. De fleste av oss har et usunt forhold til noe. I seks klikkbare "ABC-bokser" kan du finne ut hvordan du eller andre du bryr deg om, kan søke hjelp, og hvilke typer hjelp som finnes. 

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

I Norge har vi delt rusmiddel- og avhengighetsbehandling inn i to nivå; Hjelp i kommunen og hjelp i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kommer tilbud fra ideelle og frivillige organisasjoner.

Det er ikke alltid lett å vite hva slags type hjelp en trenger og hvem som best kan gi denne hjelpen. Bruk litt tid på å undersøke hva som finnes lokalt og regionalt, både av akutte hjelpetilbud og tilbud på litt lengre sikt.

Vil du se nærmere på de seks ABC-boksene kan du klikke her.