Bak luke 13 finner du ni nye bokser som gir deg informasjon om innsatser og arbeid knyttet til dødelige og ikkedødelige overdoser.

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose.

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Antall narkotikautløste dødsfall har de siste 10-20 årene variert rundt et gjennomsnitt på 280 dødsfall per år. De siste årene er det medikamenter foreskrevet av lege som forårsaker flest dødsfall.

Til sammen ble det registrert 716 rusutløste dødsfall i 2022, viser Dødsårsaksregisteret, en økning på 97 dødsfall fra 2021 og en nedgang på to fra 2020.  

Med en egen alkoholstrategi og en egen overdosestrategi med en rekke tilhørende tiltak er det forstemmende å erfare at tallene ikke synker. 

Norge er et av landene der en svært stor andel av rusbrukerne tar opioid med sprøyte. Dessuten er det mange som blander opioid med andre rusmidler, særlig benzodiazepiner og alkohol, noe som kan øke faren for respirasjonsstans. Begge deler øker overdosefaren dramatisk. 

I kunnskapsbasen finner du nasjonale råd, pasientforløp, informasjon om skadereduserende tiltak, forebygging og behandling av ikkedødelige overdoser. Klikk her for å lære mer.