Behov for gransking

Det står mye på spill og bekymringene og innspillene var mange fra de frammøtte aktørene.

Flere viktige forskningsprosjekter er i gang for å finne mer ut av hvem som dør av overdose, hvilken livssituasjon de er i og hvilke stoffer de har inntatt. Både Linn Gjersing og Kristin Hanoa fra Folkehelseinstituttet er i gang med studier om risikofylt sprøytebruk og kjennetegn ved dem som dør. 

Linn Gjersing fortalte at resultatene fra et sammenligningsstudie av overdosene fra 2003-2018 vil komme i februar 2022. Disse vil blant annet vise at de fleste dør av en kombinasjon av flere stoffer og at et flertall av dem som dør av heroinoverdoser har en lengre historie innen Kriminalsomsorgen sammenlignet med andre grupper.

Etter vårt syn er det likevel behov for en egen gransking av dødsfallene under perioden med pandemi. Dette er nødvendig for å stå bedre rustet ved en senere, lignende situasjon. Det er videre nødvendig å styrke tiltakene som alllerede er beskrevet i overdosestrategien, men som mangler å bli satt i verk i mange kommuner og bydeler. 

Vi er bekymret for overdosestrategien og gjennomføringskraften i tiltakene. Ti millioner til overdosestrategien er for lite på landsbasis. Vi stiller spørsmålstegn ved om det er en reell vilje til prioritering. Det vi prioriterer og har fokus på, får vi til!
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet

NRK var også på plass og fikk gjennomført intervjuer med både helseministeren, lege og advokatfullmektig Synne Bernhardt og leder i RIO Kenneth Arctander Johansen. Intervjuene blir sendt på Lørdagsrevyen 2. oktober. 

De inviterte var:
Foreningen for Human Narkotikapolitikk
proLAR Nett
Helsedirektoratet
RIO
Folkehelseinstituttet
Synne Bernhardt
Foreningen Tryggere ruspolitikk
Actis
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Gullkort og angrekort

– For å bekjempe overdosedødsfall, innfører vi nå et «angrekort» for alle som har tatt en overdose og overlevd. Hvis de ikke sier ja til hjelp umiddelbart, kan de angre seg og komme tilbake til en åpen dør, sa helseminister Bent Høie (H) til NRK for knappe to uker siden. 

På krisemøtet ble helseministeren også oppfordret til å tenke gullkort knyttet til pårørende som er i en svært krevende situasjon ved fatale og ikke-fatale overdoser. Skoftedalen siterte blant annet Michael Lindholm i Ivareta som ofte understreker at sorgen til venner og familie etter en overdose blir usynliggjort av skam og stigma.

Pasientene i de vanskeligste situasjonene står uten behandlingstilbud

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har hjulpet mange. Systemet oppfattes likevel av mange som så rigid at de velger å ikke søke behandling gjennom denne ordningen. Medikamentvalget er snevert og henteordningene er ofte rigide, sa Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett under møtet. 

Han og Arild Knutsen fra FHN framhevet fordelene som pandemien hadde medført knyttet til mer liberale henteordninger for folk i LAR, og åpningen for substitusjon for annen avhengighet enn til opioider. Dette kan hjelpe mange. Arild Knutsen var i tillegg tydelig på at det er helt nødvendig med flere tiltak som "gjør pasientene spiselige for LAR". Han fremhevet arbeidet til nylig avdøde lege Sverre Eika som har reddet livet til mange hundre mennesker.

Vi trenger særskilte tiltak ettersom behovet er større nå enn på lenge. Vi trenger å etablere Eika-sentre.
Arild Knutsen

Arild Knutsen fikk støtte av lege og advokatfullmektig Synne Bernhardt. Hun har fått mange henvendelser fra fortvilte pasienter både i og utenfor LAR etter Eikas bortgang. - Vi trenger et krisesenter etter Eikas bortgang. Det handler om å stabilisere og holde folk i live, sa hun. Nå er mange redde og frykter for å miste viktige medisiner og igjen stå alene i en situasjon der de mangler tillit i systemene. 

Er det greit å begrense felleskatalogen til noen få legemidler for flere tusen mennesker?
Synne Bernhardt

Overdosestrategien må bli en kontinuerlig strategi!

Helsedirektoratet deltok på møtet med ansvarlig for overdosestrategien Espen Freng og avdelingsdirektør for Psykisk helse og rus Åste Herheim. Begge understreket mulighetene som ligger i overdosepakkeforløpet som nylig er lansert og for handlingsrommet som ligger i overdosestrategien. 

Flere kom med bekymrede innspill om at strategien allerede utgår om et år og ba helsedirektoratet om å omgjøre strategien fra tidsavgrenset til kontinuerlig. Dette bekreftet Freng og Herheim at de ville arbeide for å få til.

Helseministeren oppsummerte møtet med å peke på den åpenbare utfordringen dagens avtroppende regjering står i, knyttet til å komme med bindende løfter. Han understreket imidlertid tilstedeværelsen av både FHI, departementansatte og helsedirektoratet, som kan ta med seg viktige momenter inn i sitt videre arbeid.