I 2020 døde 324 mennesker i Norge direkte utløst av illegale rusmidler. Midt i en pandemi uten flyreiser har et helt passasjerfly styrtet og alle 324 ombord omkom.

Filmen er laget i samarbeid med Ellevill Produksjon. 

Markeringen av Verdens overdosedag er for å sette fokus på overdoseutfordringer og vise respekt til dem som har dødd av overdose, samt deres pårørende. Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. 
Helsedirektoratet

Det høyeste antallet på tjue år!

Ikke siden 2001 har så mange mennesker dødd av overdoser i Norge. Svært sterk heroin og pandemi-restriksjoner kan være blant forklaringene, mener Folkehelseinstituttet.

Etter flere år med overdosestrategier som tegner opp en nullvisjon, er tallene et stort paradoks - og et alvorlig varsel om at tiltakene må evalueres og justeres. I tillegg må hele fagfeltet og helsetjenestene tenke nytt og innovativt om nye grep.

Overdosestrategien har i alt 16 tiltak som vi forventer vil bli evaluert etter disse nedslående og tragiske tallene fra 2020. Rundt hver enkelt person står et minimum av fem til ti venner og familiemedlemmer.

Krever gransking 

Fagrådet sendte før sommeren brev til Helseminister Høie sammen med Actis. Vi mener det er behov for gransking av overdosedødsfallene for å få mer kunnskap, for så å kunne justere og forbedre tiltakene. Høie har svart på brevet og har invitert organisasjonene til et møte 7. september. Under Arendalsuka, i samtale med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen, antydet statssekretær Anne Grete Erlandsen at gransking kanskje er nødvendig.

Vil du være med å markere Overdosedagen?

Mange kommuner rundt om i landet har god erfaring med å arrangere åpne møter, gudstjenester, fagseminar, enkle markeringer på institusjoner, i gatenære tiltak og i fengsler. Se en oversikt over planlagte markeringer ved å klikke her.

Om du planlegger et eget arrangement kan Helsedirektoratet være behjelpelige med å gjøre arrangementet kjent ved å publisere informasjon på helsedirektoratet.no. De trenger følgende info: Dato, sted, evt program eller link til invitasjon. Sendes til: espen.freng@helsedir.no

"International Overdose Awareness Day" ble første gang arrangert i Australia i 2001. Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) arrangerte den første markeringen i Norge i 2013, foran Stortinget. 

#nullvisjon