Høie lanserte nyheten da han besøkte gatemagasinet "Virkelig" i Tromsø i anledning Verdens overdosedag 31. august.

Gullkort

Mange i fagfeltet har i lang tid kjempet for noe som ligner på angrekortet. Både grunnleggeren av Tyrilistiftelsen, Ulf Jansen, og leder av Foreningen Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen, har snakket om "gullkort" i møte med folk med rusproblemer som søker seg tilbake til behandling. 

Holdningen må være at folk ønskes velkommen tilbake til behandling på lik linje med at folk ønskes velkommen tilbake til en ny flyreise eller et nytt hotellopphold.  

Helseministeren forteller til NRK at personer som har overlevd en overdose vil få med seg et nummer eller kontaktinfo til et sted hvor de kan få videre oppfølging. Tilbudet skal tilpasses pasientens behov, og hindre at de mister oversikten i et omfattende og byråkratisk system.

Dette er gode nyheter og vi støtter selvsagt en slik rettighet. Når det er sagt må rettigheter nødvendigvis suppleres med andre tiltak. Ikke minst må vi peke på kompleksiteten i avhengighet som forskerne Turid Wangensten og Jacob Hystad nettopp har beskrevet i sin ferske artikkel "A Comprehensive Approach to Understanding Substance Use Disorder and Recovery: Former Patients’ Experiences and Reflections on the Recovery Process Four Years After Discharge from SUD Treatment"

Når de (pasientene i Tyrili, red. adm.) beskrev sin recovery-prosess la de vekt på betydningen av å forstå egen rusbruk, nære relasjoner, av å føle trygghet, tilhørighet og normalitet, og å få tilgang til profesjonell hjelp og støtte når de hadde behov for det. Rusavhengighet er komplisert og sammensatt og handler om mange flere deler av livet enn bare selv rusbruken - og slik bør også prosessen for å få et bedre liv forstås. Det er personens egen opplevelse av livskvalitet som har betydning, og ikke hva vi andre måtte mene om hva som er vellykket behandling og et godt liv.
Turid Wangesteen

 

Det høyeste antallet på tjue år!

324 mennesker døde av overdose i 2020. Ikke siden 2001 har så mange mennesker dødd av overdoser i Norge. Svært sterk heroin og pandemi-restriksjoner kan være blant forklaringene, mener Folkehelseinstituttet.

Etter flere år med overdosestrategier som tegner opp en nullvisjon, er tallene et stort paradoks - og et alvorlig varsel om at tiltakene må evalueres og justeres. I tillegg må hele fagfeltet og helsetjenestene tenke nytt og innovativt om nye grep.

Overdosestrategien har i alt 16 tiltak som vi forventer vil bli evaluert etter disse nedslående og tragiske tallene fra 2020. Rundt hver enkelt person står et minimum av fem til ti venner og familiemedlemmer.

Krever gransking 

Fagrådet sendte før sommeren brev til Helseminister Høie sammen med Actis. Vi mener det er behov for gransking av overdosedødsfallene for å få mer kunnskap, for så å kunne justere og forbedre tiltakene.

Høie har svart på brevet og har invitert oss til et møte 20. september. 

Under Arendalsuka, i samtale med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen, antydet statssekretær Anne Grete Erlandsen at gransking kanskje er nødvendig.