På Verdens Overdosedag besøkte Fagrådets sekretariat Sosialmedisinsk senter i Tromsø kommune, som tilbyr lavterskel drop in uten krav om timebestilling. Vi kom til Tromsø ved lunsjtider og ble ønsket varmt velkommen av avdelingsleder Birgit Eilertsen og et knippe av hennes ansatte. Senteret har, som mange andre, vært gjennom en krevende tid med omdisponert personell og ikke minst, hovedansvar for massevaksinering av kommunens innbyggere.  

Sosialmedisinsk senter er en del av Helsetjenesten i Tromsø kommune som tilbyr en bredde av tilbud innen både forebygging, behandling, rehabilitering, skadereduksjon og seksuell helse. Senteret består av fire avdelinger; feltpleie, flyktningtjeneste, vaksinering og helseavdeling for innsatte. Senteret er en av våre 137 medlemsvirksomheter. 

Mye på en plass

Lege ved Sosialmedisinsk senter Gry H. Aandahl forteller om hvordan Tromsø som en relativt stor by i norsk sammenheng (75 000 innbyggere), men liten sammenlignet med Oslo, har nytte av å ha bredden av tilbud under samme tak.

Her kan folk, unge og gamle, få testet seg for ulike sykdommer, de kan få vaksiner, undervisining, brukerutstyr, samtaler og nalokson. Med denne bredden avdekker vi ofte andre hjelpebehov enn det de oppsøkte oss for innledningsvis. 
Gry H. Aandahl

Kunsten å avdekke behov

I møte med både unge, voksne og eldre er det å stille gode spørsmål en edel kunst.

På Sosialmedisinsk senter er det et høyt engasjement for å hjelpe ungdom i risiko og praten går lett omkring hva som må til for å etablere gode relasjoner, og hvordan det går an å snakke om rus selv om ungdommen kanskje kom til senteret for en clamydiatest. Vi diskuterte oss gjennom fordeler og ulemper med ruskontrakter før turen gikk videre til Kirkens Bymisjons markering av Verdens Overdosedag. 

Sju døde av overdose i Tromsø i 2020

I 2020 døde 324 mennesker av overdose i Norge, sju av disse var bosatt i Tromsø. Tre unge mennesker, tidlig i 20-årene, døde rett etter hverandre høsten 2020 og satte et dystert punktum for statistikken. 

Kirkens Bymisjon hadde laget en vakker og sterk ramme for markeringen, fylt av musikk, appeller, mat, tomme sko og lystenning. 

Lysene ble tent for dem vi savner, for deres venner og familie og for dem som søker et bedre liv. Lysene ble også tent for å minne oss om større åpenhet om stigma og sorg etter overdosedødsfall. 

Inkludering er hovedjobben

Ingunn Langseth Olsen, ansatt i Feltpleien ved Sosialmedisinsk senter var en av dem som holdt appell under markeringen av Overdosedagen. 

Hun understreket at Nalokson og Switchkampanjer redder liv, men at overdoseforebygging også inkluderer mer. 

Vi må anerkjenne at inkludering, innpass og tilhørighet gir trygghet i rusmiljøet. Ingen spør om jobb, eller dømmer deg for klærne du har på deg. Rom for å være seg sjøl og å inkludere folk er hovedjobben i kampen mot overdoser. Der kan vi alle bidra!

Ingunn Langseth Olsen

Det er viktig at vi i større grad kan følge opp folk på det dem har lyst til, sa Ingunn Langseth Olsen. At de selv bestemmer hva de ønsker å fylle livene sine med. Vi kan bidra til å skape relasjoner i vanlige miljøer, tette relasjoner - som ikke er en måned mellom hver gang.

June fra Kafé X bekreftet Ingunns budskap i sin appell. Rusmiljøet byr på samhold og inkludering, sa hun. Og krigen mot narkotika gir uendelig mange tapere. Det er åpen dialog som er løsningen.

Vi takker for gjestfrihet og møtet med sterke stemmer.