Det er utarbeidet en ny kunnskapsoversikt over kvalitativ forskning om brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet i Norden og Sápmi.
Helsedirektoratet

Tid og sted  

Lanseringen foregår i Helsedirektoratets storstue "Hjerterommet" i Vitaminveien 4 på Storo mandag 9. oktober fra kl. 14:30 til 15:30. Sendingen blir også streamet.  

Alle som skal delta må melde seg på, enten de deltar fysisk eller digitalt.
Påmeldingslenke
Påmeldingsfrist er 9. oktober kl.12:00.

De som deltar digitalt vil motta lenke til stream før arrangementet. 

Forskerne Rita Sørly, professor i sosialt arbeid, og Vår Mathisen, førsteamanuensis i ergoterapi har utarbeidet rapporten. Begge er ansatt ved UiT Norges arktiske universitet. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.