Helsedirektoratet inviterte til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august der de belyste utfordringsbildet - og hva manglende brukermedvirkning kan føre til. Webinaret var startskuddet for arbeidet med å enes om nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning.

Hvorfor trenger vi nasjonale anbefalinger?

Utfordringer knyttet til brukermedvirkning på individnivå og systemnivå er beskrevet i hele tiltakskjeden på rus- og psykisk helsefeltet. Noen virksomheter har lang erfaring og får til god struktur på medvirkning, mens andre strever med å finne løsninger.

En har også oppdaget en mismatch der fagfeltet oftere ser mer positivt på hvordan de tilrettelegger for medvirkning enn hva brukere og pårørende gjør. 

For å sikre god praksis i hele landet og å få på plass en struktur der fag og erfaringskompetanse blir mer likestilt, trengs nasjonale anbefalinger.    

Våre styremedlemmer er tungt inne i prosjektet

Line Eikenes Langsholt, seniorrådgiver i brukermedvirkning i Helsedirekteratet, er prosjektleder for arbeidet. Vi er stolte over at våre styremedlemmer Eva Brekke og Tommy Sjåfjell er eksterne prosjektledere, henholdsvis med ansvar for fag og brukermedvirkning. 

Webinaret kan du se ved å klikke her 

Fortsatt åpent for innspill

Det er gjort mye arbeid for å prioritere brukermedvirkning på rusfeltet. Nå er målet å systematisere hvordan vi best kan få det til. Helsedirektoratet vil gjerne ha flere innspill og holder innspillsportalen www.slido.com åpen fram til 13. september. De ønsker svar på fire spørsmål: 

  1. Hva mener du/dere er den største utfordringen i å få til medvirkning i praksis på individnivå?
  2. Hvilke tiltak mener du bør iverksettes for å styrke bruker- og pårørendemedvirkning på individnivå?
  3. Hva mener du/dere er den største utfordringen i å få til medvirkning i praksis på tjeneste og systemnivå? 
  4. Hvilke tiltak mener du bør iverksettes for å styrke bruker- og pårørendemedvirkning på tjeneste- og systemnivå?

Gå inn på denne lenken og tast inn kode 918993. 

Det er planer om flere innspillsrunder utover høsten.