Sitatet er hentet fra erfaringskonsulent Dan Viggen ved Sagatun Brukerstyrt Senter. Filmen viser blant annet hvordan musikkterapi gir nye muligheter for samarbeid, trygghet, brukermedvirkning og veien fra utenforskap til fellesskap.

Følg oss gjerne på YouTube og Instagram for kjappe oppdateringer og interessant innhold!

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere nasjonale retningslinjer. Denne filmen inngår i en serie på seks filmer om musikkterapi i behandling av psykisk helseproblemer og/eller avhengighet. 

Bak filmen står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse. Nettverket består av NAPHA, fire Kompetansesenter rus (KoRus), Fredrikstad kommune, NMH, UiB og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.