- Neste gang du er i Bergen MÅ du stikke innom - Huset er bare SÅ bra! Oppfordringen kommer fra leder i FHN-Vestland Morten Sommerbakk, en av ildsjelene bak Huset. Rådgiver Torhild Kielland traff Sommerbakk dagen etter åpningen, på 50-års jubileet til Norsk Forening for Musikkterapi i Fredrikstad. 

En åpen og inkluderende møteplass

Brukerorganisasjonene Foreningen for human narkotikapolitikk, Prolar Nett og A-larm Bruker Og Pårørende Organisasjon ønsker at Huset i Sverresgate 3 skal tilby "en åpen og inkluderende møteplass for brukere av legale og illegale stoff, der brukerstyring er den fremtredende tilnærmingen i alle aktiviteter og tilbud", skriver organisasjonene på Facebook. 

Bergen kommune støtter prosjektet med 1,5 millioner kroner. 

– Vi ønsker at dette skal være et sted å slappe av, få et måltid og kanskje ta første steg i en videre prosess. Her er alle velkomne, og det er ikke krav til at man må være rusfri.
Daglig leder Preben Nielsen til Bergen kommune.no

Det var utfordrende å finne egnet lokale for aktivitetshuset, lykken var derfor stor da huseier Finn Greve-Isdahl stilte lokalene i Sverresgate 3 til disposisjon.

– Jeg har forståelse for at noen huseiere er skeptiske til å leie ut til et tilbud til rusavhengige. Som lege har jeg imidlertid hatt mye og positiv kontakt med rusavhengige, pårørende og rusomsorgen. Jeg er også opptatt av at vi skal ha et inkluderende og heterogent bybilde. Rusavhengige er en gruppe som er utstøtt og har få arenaer, sier Greve-Isdahl på nettsiden bergenkommune.no. 

– Dette er en utrolig stor dag. Åpningen av “Huset” er et kvantesprang som vil bety veldig mye. 
Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung.

Bergen - den eneste kommunen med eget ruspolitisk råd

Bergen har solide brukerorganisasjoner og vi er også den eneste kommunen med eget ruspolitisk råd. Jeg har på møter spurt om hva man ønsker for rusavhengige her i byen, og da har budskapet vært unisont og tydelig: Et brukerstyrt aktivitetshus, sa Grung. 

– Dere har allerede bevist at dere er i førersetet selv. Dere har skaffet lokalene, dere har bestemt organisasjonsform og fremover skal dere utvikle innholdet.
Ruth Grung 

Huset vil tilby, bruker til bruker tilnærming, som vil gi rom for involvering og eierskap til hvordan Huset som arena vil utvikle seg og fremmer skadereduksjon, individuell og sosial recovery. 

Fagrådet gratulerer både brukerorganisasjonene og Bergen kommune med et imponerende og inspirerende arbeid.